Startsida Umeå kommun
fritidsledare

Therese och Erik, fritidsledare på Mobil mötesplats.

Mobil mötesplats, en succé i Tavelsjö

Mobil mötesplats är en ambulerande fritidsgård med Tavelsjöbygden som ett av fyra prioriterade arbetsområden. Mottagandet bland bygdens ungdomar har varit enormt positivt och nu planeras för en pop up-fritidsgård i Flurkmark.

– Under en tjejkväll i Tavelsjö kom ungdomar ända från Granö för att vara med, så intresset är stort bland ungdomarna i byarna, berättar fritidsledaren Therese Östensson.

Mobil mötesplats startades under hösten 2018 efter att fritidsnämnden i Umeå beslutat att de öppna verksamheterna i Hartvigsgården på Grubbe samt i Sundlinska gården i Tavelsjö skulle läggas ned. Orsaken var för låg besöksfrekvens. Men beslutet innebar också början på något helt nytt: nu skulle verksamheten istället bli ambulerande och möjliggöra arbete över stora geografiska ytor. Allt med målet att kunna möta ungdomarna där dom faktiskt befinner sig.

– Hela hösten gick åt till att planera hur uppdraget skulle tacklas i verkligheten. Vi började med att skicka ut en enkät till skolungdomarna i våra arbetsområden, och med en svarsfrekvens på ca 70–80% fick vi jättebra respons som visade på hur behoven och förutsättningarna såg ut, berättar Erik Sandström, en av tre fritidsledare på Mobil mötesplats.

Pop up-fritidsgård i Tavelsjö

I Tavelsjö hade fritidsgårdsverksamhet bedrivits sedan åttiotalet, varav många år i Sundlinska gården. När verksamheten lades ner blev Tavelsjöbygden ett av fyra prioriterade arbetsområden, tillsammans med Grubbe/Grisbacka, Haga och Carlshöjd.

– När vi först kom till Tavelsjö med vår pop up-mötesplats så blev gensvaret enormt positivt. En större kick var svår att få, säger Therese Östensson, fritidsledare tillsammans med Erik.

Fritidsledarna menar att det var förvånansvärt enkelt att nå ut till ungdomarna i Tavelsjöområdet, vilket annars kan vara en ganska utmanande uppgift.

– Jag tror det beror på att ungdomar i byarna är vana att arbeta i föreningsanda på ett helt annat sätt än ungdomar i stan. Dom ser ju många vuxna i deras närhet som gör det, i bygdegårdar till exempel. Det blir nog ett annat fritidstänk då, menar Therese.

En mängd aktiviteter har nu ägt rum sen den första träffen i Tavelsjö. Allt från filmkvällar, tjejkvällar, DJ-workshop, LAN och till och med en brännbollsturnering i Rödåsel. Aktiviteterna har planerats av ungdomarna själva med hjälp av en aktivitetsplan, ett av Mobil mötesplats främsta verktyg.

– Det är viktigt att ungdomarna känner att det är deras aktivitet, och inte vår. Därför får dom själva planera, genomföra och utvärdera aktiviteterna. Dom bär ju också på en stor lokal kunskap och vet vilka platser som är bra att affischera på, där det rör sig mycket folk, eller vilka lokaler vi kan använda oss av för olika aktiviteter, förklarar Erik.

Färdigpackade lådor och en bil

Med hjälp av sin bil och färdigställda lådor fyllda med utrustning som VR, tv-spel och kiosktillbehör är teamet redo att ta sig runt till olika platser för att ordna pop up-fritidsgårdar. Dessa träffar kan beskrivas som inspirationsarenor där ungdomarna får komma med idéer och förslag på aktiviteter dom vill genomföra. Fritidsledarna hjälper till med stöttning och kan bistå med praktisk hjälp som utrustning och material.

– Vi stöttar och ställer frågor, men säger inte hur det ska gå till. Det är viktigt att ungdomarna får känna sig kompetenta. Genom oss får dom lära sig hur det går till i föreningslivet, prova vara ordförande och skriva protokoll. Dom utvecklas otroligt mycket av detta och det är ett värdefullt lärande, säger Therese.

Starkt nätverk för samverkan

En av de största resurserna som Mobil mötesplats besitter är det starka kontaktnätet. Med hjälp av lärare och utvalda nyckelpersoner kan ordet spridas vidare med stor genomslagskraft.

– Vi har väldigt bra samverkan med skolorna, elevhälsan, fritidsbanken, studieförbund, andra fritidsgårdar och lokala föreningar. Utan samverkan hade vi inte varit där vi är idag, konstaterar Erik.

Pop up-fritidsgårdarna har även utmynnat i flera långsiktiga aktiviteter. En jaktträff resulterade till exempel i att 18 ungdomar från bl.a. Sörmjöle, Hissjö, Kassjö, Flurkmark och Bullmark startade en studiecirkel med målet att ta jägarexamen. Ett annat gott exempel är bildandet av föreningen Vi unga motorburna, som i samverkan med fritidsgården i Hörnefors startat upp en motorgård för motorintresserade ungdomar.

Relationsbyggande en viktig del

Målgruppen för fritidsgårdsverksamheten är ungdomar från 13 till 17 år. En gång per år åker teamet dock ut till sjätteklassare i de fyra arbetsområdena och berättar om Mobil mötesplats. Något som blir en viktig insats på sikt.

– Det handlar om att barnen ska lära känna oss, för att vi på ett långsiktigt sätt ska kunna bygga upp relationer mellan varandra. Då blir det också lättare för ungdomarna att ta kontakt med oss, förklarar Therese.

Och att kontakta Mobil mötesplats ska vara en enkel process. Ungdomar kan både maila, ringa eller sms:a om dom har en idé som dom vill genomföra.

– Vi har som regel att inom två dagar så ska vi ha sett över möjligheten och återkopplat till den som hört av sig, säger Erik.

Men hur är det egentligen att jobba med en mobil fritidsgård jämfört med en stationär?

– Det är sjukt mycket roligare att inte vara traditionellt bunden till ett hus eller en lokal. Nu kan vi vara där ungdomarna är, eller där dom vill att vi ska vara. Många av aktiviteterna vi gör nu hade också varit väldigt svåra att göra på en traditionell fritidsgård, som till exempel slalom-workshopen, förklarar Erik.

– Det som kan vara utmanande är att det är svårt att få samma djupa relationsbygge som på en traditionell fritidsgård, fyller Therese i. Det tar längre tid att bygga relationer och vi vill ju att ungdomarna ska lära känna oss.

Vad vill ni lyfta fram till den som läser detta?

– Att vi finns! Vi har en hemsida och vi finns också på sociala medier som Instagram och Facebook. Alla är välkomna att höra av sig till oss med tips och idéer. Det går att maila oss, ringa eller skicka ett sms.

Kontakt

Jennie Bergvall Kalén
Övergripande planering
090-16 14 74
0735-24 58 44
jennie.bergvall.kalen@umea.se

Det här är Mobil mötesplats

Mobil mötesplats är precis som det låter, en mötesplats som förflyttar sig!

Vill du veta mer?

Läs mer om Mobil Mötesplats på deras webb. Du kan också följa deras spännande aktiviteter via Facebook och Instagram.

Har du tips och idéer till Mobil Mötesplats? Eller vill du kanske komma i kontakt med fritidsledarna?

090-16 21 34
mobilmotesplats@umea.se