Startsida Umeå kommun

Tyck till om plan för kommersiell service på Umeå landsbygd

Umeå kommun har under våren arbetat med en plan för kommersiell service på Umeå landsbygd. Planen ska stärka kommunens lanthandlare och annan kommersiell service och öka kunskapen om betydelsen av detta för landsbygden. Fram till 28 maj kan du lämna synpunkter på planen.

Planen identifierar aktuella utmaningar och lyfter fram åtgärder för hur dessa kan mötas. Den ska fungera som ett verktyg för att öka handlingsberedskapen i servicefrågor, likväl som ett redskap i kommunens långsiktiga arbete med kommersiell utveckling på landsbygden. Den fungerar även som underlag för stödberättigande myndigheter vid beslut om statliga stöd till Umeås lanthandlare.

Serviceplanen är en del av att genomföra Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun som antogs av kommunfullmäktige 2018. I arbetet med planen har enskilda dialogträffar med Umeås lanthandlare ägt rum. Planen väntas gå upp för beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 18 juni.

Ta del av planen och lämna dina synpunkter senast 28 maj

Fram till tisdag 28 maj är det möjligt att ta del av remissversionen av serviceplanen och lämna synpunkter.

Remissversion av kommersiell serviceplan för Umeå landsbygd (pdf)

Skicka in dina synpunkter via formuläret nedan eller mejla till kommunens landsbygdsutvecklare Jennie Lindström, jennie.lindstrom@umea.se.
Kontakt

Jennie Bergvall Lindström
utvecklingsstrateg
Övergripande planering
070-995 71 62
jennie.lindstrom@umea.se

Annika Myrén
utvecklingsstrateg
Övergripande planering
090-16 12 45
070-388 49 66
annika.myren@umea.se