Startsida Umeå kommun
Beskriv vad bilden föreställer.

Ica Matboa i Tavelsjö, en av nio lanthandlare i Umeå.

Hemsändning – få matkassen levererad hem till köksbordet

Umeå kommun har ett hemsändningsbidrag som innebär att butiker på landsbygden får bidrag för att leverera dagligvaror till boende på landsbygden. Detta gäller butiker utanför tätorterna Umeå (inklusive Ersmark och Röbäck), Sävar, Holmsund, Obbola och Hörnefors. Stödet finns för att upprätthålla och stärka tillgången till dagligvaror på Umeå landsbygd. Med dagligvaror menas livsmedel och övriga produkter som normalt förekommer i en dagligvarubutik.

Bidraget är 200 kronor per hemsändningstillfälle och avser en sändning i veckan per hushåll. De som får varor hemlevererade till sig ska ha minst 2 kilometer till närmaste butik, men undantag för avståndsreglen kan göras för de som av exempelvis hälsoskäl inte själva kan ta sig till butiken. Hemsändning av varor sker i möjligaste mån från närmaste butik.

Hemsändningar utgör en viktig service för boende på landsbygden, samtidigt som det stärker den lokala dagligvarubutiken.

Vänligen kontakta din butik för mer information och för att göra en beställning.


Butiker som erbjuder hemsändning

Ort

Butik

Telefonnummer

Bodbyn

Ica Börsen Bodbyn

090-570 90

Bullmark

Ica Nära Bullmark

090-560 11

Hissjö

Ica Nära Hissjö Handel

090-380 02

Holmön

Holmöns lanthandel

090-551 70

Sörmjöle

Handlarn i Sörmjöle

090-800 03

Tavelsjö

Ica Nära Matboa i Tavelsjö

090-600 30

Täfteå

Ica Nära Täfteå

090-514 00

Överboda

Ica Nära Blomqvists

090-350 66


Är du butiksägare och intresserad av att börja med hemsändningar? Kontakta Umeå kommuns landsbygdsutvecklare för information och stöd.

Kontakt

Jennie Bergvall Kalén
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 14 74
0735-24 58 44
jennie.bergvall.kalen@umea.se

Hemsändning till riskgrupper för coronaviruset

Alla boende på Umeå lands­bygd som tillhör en riskgrupp för det nya coronaviruset covid-19, uppmuntras att nyttja hem­sändningar. Den som tillhör en riskgrupp får, oavsett avstånd till butiken, beviljas hem­sändning.

Dessa personer uppmanas kontakta sin lokala butik för att säkerställa att möjlighet till hem­sändning finns.

För boende inom tätorterna och som tillhör en riskgrupp finns ett samarbete mellan Röda Korset Umeåkretsen, Svenska Kyrkan och Frivillig­centralen. Dessa kan hjälpa till med att handla mat samt utgöra en social kontakt.

Läs mer om initiativet

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-10-07

Sidans kortadress: www.umea.se/hemsandning