Startsida Umeå kommun

Stadsplanering och byggande


Umeå är mitt uppe i sin mest expansiva fas någonsin, vi fördubblar vår befolkning på mindre än femtio år. Det skapar ett härligt driv och nybyggaratmosfär, och såklart väldigt goda förutsättningar att utveckla staden och kommunen ytterligare – för alla som bor här nu och för kommande generationer. Läs mer om strategier för hållbar tillväxt och varför vi vill bli 200 000 invånare.

I projektkartan ser du vad som är på gång

På projektkartan nedan hittar du större delen av vad vi bygger och planerar i kommunen, men även en stor del av vad andra aktörer har för planer och byggprojekt. Kartan visar allt från långsiktiga planer flera år framåt i tiden till pågående bygg- och vägprojekt. Klicka dig vidare i kartan och läs mer om de olika projekten.

Klicka här för att öppna kartan i ett eget fönster

Läs mer om området där du bor

Projekt

Tomtebo strand

Tomtebo strand är ett nytt bostadsområde som planeras intill universitets- och sjukhusområdet vid Nydalasjön. Det ska ge bostäder för cirka 6 000 invånare.

Lilljansområdet

Här planeras för bostäder men även lokaler för verksamheter. Fullt utbyggt innebär detaljplanen bostäder för cirka 4 000 invånare på Lilljansberget.

Lundabron

Umeå kommun har byggt en ny bro över Umeälven. Bron kommer att gå mellan Lundåkern och Bölesholmarna, ön Gröna Oxen. Lundabron är en av Sveriges längsta hängbroar för gående och cyklister.

Västerteg

Mellan Verkstadsgatan och Bokvägen planeras för cirka 380 nya lägenheter. En större del av lägenheterna är anpassade för äldre. Det är Bostaden som ska bygga bostäder i form av trygghetsboenden samt vård- och omsorgsboenden.

Teman

Varför 200 000 invånare?

Umeå är attraktivt och allt fler vill flytta hit och bo här med oss. Att staden växer är något bra, vi vill att Umeå ska fortsätta växa och planerar för en stad med 200 000 invånare år 2050.

Strategier för hållbar tillväxt

Man kan säga att den övergripande idén/strategin är att bygga intill de byggnader som redan finns för att skapa en tätare stad. Huvuddragen kring hur det är tänkt att Umeå ska växa finns samlat kring sex strategier för hållbar tillväxt.

Bostäder

Inom Umeå kommun finns det idag omkring 60 000 bostäder. För att kommunen ska nå sitt mål med 200 000 invånare till år 2050 på ett hållbart sätt finns ett mål om att det ska byggas minst 2 000 bostäder årligen.

Trafik

I takt med att kommunen växer behöver förutsättningarna för transporter av människor och gods i staden utvecklas. Kommunen har som mål att 65 procent av resorna i tätorten år 2022 ske med hållbara färdsätt.

Dialog i stadsdelarna

Under hösten 2019 har vi genomfört en stadsdelsdialog. Vi har bland annat ställt frågor om vilka platser vi trivs och inte trivs på samt vad vi önskar för våra stadsdelar i framtiden.

Läs mer om stadsdelsdialogen

Dialogcykeln

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-08-28

Sidans kortadress: www.umea.se/stadsutveckling