Startsida Umeå kommun

Gatan är öppen för trafik under byggtiden.

Assistentvägen

Under 2017-2018 bygger vi om Assistentvägen för att anpassa gatan till de bostäder som ska byggas.

Samtidigt bygger Umeå Energi ut näten för fjärrvärme och bredband och Vakin renoverar vatten- och avloppsledningar.

Uppdatering 2019-05-20: När fastighetsbolaget byggt färdigt bostäderna kommer arbetet att göras klart och det beräknar vi sker under hösten 2019.

Gatan öppen för trafik

Assitentvägen är öppen för trafik under byggtiden. Trafiken leds om för att göra parkeringsplatserna tillgängliga.

Vår ambition är att störningarna ska vara så små som möjligt.

Kontakt

Donald Näs
projektledare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 13 90
070-622 45 70
donald.nas@umea.se

Stig Hörnqvist
Kaj Johanssons Åkeri AB
076-514 21 71
stig.hornqvist@kajs.se

Sidan har granskats 2019-05-20

Sidans kortadress: www.umea.se/assistentvagen