Startsida Umeå kommun
Backenvägen

Backenvägen

I oktober 2014 invigdes Backenvägen som nu är ombyggd mellan Vårbruksvägen och Stadsgränsvägen. Gatan har blivit mer trafiksäker. Bland annat finns nu en separat gång- och cykelbana som utgör en länk i det prioriterade cykelnätet. Backenvägen har också fått en mer stadsmässig karaktär.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus