Startsida Umeå kommun
Bild på nya bussterminalen vid Norrlands universitetssjukhus, augusti 2012.

Bild på nya bussterminalen vid Norrlands universitetssjukhus, augusti 2012.

Ny bussterminal och trafiklösning mellan Umeå Östra och universitetet

Ett nytt, attraktivt entréstråk har tagit form i området mellan Umeå universitet och Umeå Östra, ett av de viktigaste områdena för tillväxt i Umeå. Ombyggnaden omfattar en ny bussterminal, gator och gång- och cykelbanor. Området har också fått en konstnärlig miljögestaltning.

Området har fått en tydlig, trygg och attraktiv koppling mellan Umeå Östra, Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet. Den nya gatan heter Daniel Naezéns gata. För sjukhus- och universitetsområdet innebär det också att det blir mer tillgängligt och funktionellt. Området har också fått en konstnärlig miljögestaltning av konstnären Eva Marklund.

Samfinansierat EU-projekt

Projektet är ett samfinansierat EU-projekt mellan Umeå universitet, Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Arbetet började i maj 2011 och bussterminalen invigdes 26 oktober 2012.

Nya bussterminalen vid NUS

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-10-05

Sidans kortadress: www.umea.se/nybussterminal