Startsida Umeå kommun
Bild på Nygatan

Nygatan med separerad gångbana, cykelbana och enkelriktat körfält

Nygatan öst på stan

Nygatan, Öst på stan, har byggts om om blev klar oktober 2015. Med separerad gångbana, cykelbana och enkelriktat körfält är nu både framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister förbättrad. Ombyggnaden är en del i Umeå kommuns ambition att öka andelen resor som görs med cykel.

Del av körbana blev cykelbana

Delar av körbanan har byggts om till cykelbana. För att cykelbanan skulle få plats har gatan enkelriktas från väst till öst för motorfordon. Sträckan mellan Östra Esplanaden och Nytorgsgatan kommer däremot fortsätta att vara dubbelriktad.

Kontakt

Lina Samuelsson
trafikplanerare
Umeå kommun
090-16 53 88
lina.samuelsson@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus