Startsida Umeå kommun
Stationshus och trappa i tunneln

Umeå Central

Efter två års byggande invigdes spårområdet, plattformarna och gång- och cykeltunneln 16 november 2012. Den gamla gång- och cykeltunneln mellan Haga och Järnvägstorget är borttagen.

I november 2013 var arbetet med Järnvägstorget klart.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-06-05

Sidans kortadress: www.umea.se/umeacentral