Startsida Umeå kommun
Karta som visar vilket område som berörs.

Den röda markeringen visar vilket område på kajen som berörs.

Katamarankajen

Umeå kommun ska åtgärda den så kallade Katamarankajen öster om Kyrkbron.

Den nya kajen kommer att se ut som en ”bokhylla” och inga pålar kommer att stå i vattnet. Den nya gång- och cykelvägen byggs i anslutning till nya kajen. Det ska även byggas några trappor som man kan sitta på och njuta av solen.

När kajen är byggd kommer gång- och cykelvägen att öppnas och återfå sin status som prioriterat cykelstråk.

Ombyggnaden beräknas vara klar sommaren 2020

Rivningen av gamla kajen är planerad att starta nu i vinter 2019-2020. Under våren börjar byggandet av Katamarankajen. Både den och gång- och cykelvägen beräknas vara klar innan semestern 2020.

Varför ska kajen byggas om?

Den gamla kajen och pålarna den står på behöver bytas ut. Vid besiktningar av kajen har vi noterat sprickbildning och skador. Längst vattenlinjen finns erosion på pålarna och issprängning i sprickorna.

Vi har sökt och fått tillstånd från Mark- och miljödomstolen för rivning av den gamla kajen.

Samråd under hösten

Synpunkter från berörd ägare till vatten och fiske och andra sakägare, som har lämnats under samrådet hösten 2017, kommer att ingå i en samrådsredogörelse.

Kontakt

Lars Nilsson
projektledare
Umeå kommun
090-16 13 69
070-606 14 46
lars.nilsson@umea.se

Sidan har granskats 2019-12-02

Sidans kortadress: www.umea.se/katamarankajen