Startsida Umeå kommun

Timotejvägen

Under åren 2019–2020 kommer vi att bygga om Timotejvägen på Västerslätts industriområde i Umeå. Ombyggnaden omfattar sträckan från Blomstervägen i söder till Hissjövägen (väg 363) i norr.

650 meter av gatan byggs om och 300 meter av gång- och cykelvägen. Gatan blir 7,5 meter bred med kantsten mot omgivande mark. Gång- och cykelväg blir 4 meter bred. Det blir också nya gatubrunnar.

I samband med ombyggnaden lägger Vakin nya vatten- och avloppsledningar.

Öppen för behörig trafik men begränsad framkomlighet

Under byggtiden är gatorna öppna för behörig trafik. Vid behov kommer vi att leda om trafiken på intilliggande gator. Vår ambition är att störningarna ska vara så små som möjligt, men vissa tider kommer framkomligheten vara begränsad.

Start sensommaren 2019, klart hösten 2020

Ombyggnationen av gatan sker i två etapper och beräknas starta sensommaren 2019 och pågå till hösten 2020. Etapp 1, sträckan mellan Blomstervägen–Industrivägen byggs först och den delen beräknas vara klart hösten 2019. Etapp 2, sträckan mellan Industrivägen–Hissjövägen, byggs under 2020.

Ombyggnationen av gatan sker i två etapper. Etapp 1, sträckan mellan Blomstervägen-Industrivägen. Etapp 2, sträckan mellan Industrivägen-Hissjövägen.

Kontakt

Lars Nilsson
projektledare
Umeå kommun
090-16 13 69
070-606 14 46
lars.nilsson@umea.se

Prenumerera på nyheter

Vill du få information om Timotejvägens ombyggnad via mejl? Anmäl dig som prenumerant, fyll i din mejladress och klicka på ”OK”. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

När du anmäler dig samtycker du till att vi sparar och använder din mejladress för utskick om Timotejvägens ombyggnad. Läs mer om behandling av din mejladress för denna prenumerationstjänst och dina rättigheter på www.umea.se/prenumeration
behandling
.

Personuppgiftsansvarig:
Tekniska nämnden, 901 84 Umeå

Hantera prenumeration

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-03-10

Sidans kortadress: www.umea.se/timotejvagen