Startsida Umeå kommun

Tidplan

Datum

Aktivitet

2018


22 september

Invigning

September

Vasaplans ombyggnad är klar

April

Start markarbeten2017


Oktober - mars

Fortsatt ombyggnad längs fasaderna

2 oktober

Bussarna flyttar tillbaka till Vasaplan

Maj - september

Vasaplan stängs och bussarna flyttas tillfälligt till Västra Norrlandsgatan

April

Byggstart

Mars

Beslut om entreprenör

Februari

Upphandling entreprenad2016


September 2016 - februari 2017

Detaljprojektering

Augusti

Beslut om utformning i tekniska nämnden

Januari-augusti

Projektering och samråd2015


November

Upphandling konsult klar - WSP Samhällsbyggnad tillsammans med Wingårdh arkitekter och Trivector

Juni

Systemhandling beslutas i tekniska nämnden.

Februari

Projektbeskrivning beslutas i tekniska nämnden.2014


December–maj

Systemhandling för hela ombyggnadsprojektet utformas.

December

Trafikutredningen beslutas i tekniska nämnden.

September

Medborgardialogerna i gestaltningsprojekten genomförs.

April–augusti

Utveckling och fördjupning av de tre medborgardialogerna i gestaltningsprojekten.

Mars–augusti

Trafikutredningen pågår.


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus