Startsida Umeå kommun
Karta över Vättarnas allé, omledning av bussar under etapp 2

Karta 2: Omledning av bussar under ombyggnad av Vättarnas allé, etapp 2, augusti–oktober (efter sommaruppehåll). Klicka på bilden för att se en större karta.

Ombyggnad av Vättarnas allé

Under maj–oktober 2019 breddas Vättarnas allé mellan Älvans väg och Sjöfruvägen. Bussgatan breddas från 4 till 7 meter. Byggarbetet startade i maj 2019 och pågår till oktober 2019.

Två etapper, busstrafik leds om

Byggnationerna sker i två etapper:

Etapp 1

  • Södra delen av Vättarnas allé, mellan Vittervägen och Sjöfruvägen, blir klar fredag 5 juli.
  • Under etapp 1 leds busstrafiken om enligt karta 1, se nedan.

Uppehåll

  • Från 5 juli till 7 augusti går bussarna som vanligt på Vättarnas allé.

Etapp 2

  • Onsdag 7 augusti fortsätter ombyggnaden av Vättarnas allé, sträckan mellan Vittervägen och norrut till Älvans väg. Ombyggnaden beräknas vara klar i oktober.
  • Under etapp 2 leds busstrafiken om enligt karta 2, se ovan. Bussarna går in via Vittervägen och vidare på Vättarnas allé mot Alfens allé.

Busshållplatserna kommer tidvis att flyttas, se www.tabussen.nu/ultra.

Begränsad framkomlighet

Ambitionen är att störningarna ska vara så små som möjligt, men vissa tider kommer framkomligheten att vara begränsad, speciellt på den redan hårt trafikerade Tomtebovägen. Om möjligt, försök välja andra färdsätt än bil under den här perioden.

Var uppmärksam och följ tillfälliga vägmärken på platsen.

Fastighetsbesiktning

Nitroconsult har utfört kontroller på berörda fastigheter. De tittar då både in- och utvändigt och dokumenterar skador, sprickor med mera. innan byggstart. Under byggtiden tas löpande mätningar för eventuellt överskridanden om vibrationer.

Karta över Vättarnas allé, omledning av bussar under etapp 1

Karta 1: Omledning av bussar under etapp 1, maj–juli (fram till sommaruppehåll). Klicka på bilden för att se en större karta.

Kontakt

Gator och parker

Hanna Malm
projektledare
090-16 14 09
070-617 13 77
hanna.malm@umea.se

Jonas Sörlén
trafikingenjör
090-16 53 52
jonas.sorlen@umea.se

NCC, entreprenör

Peter Löfstedt
platschef
070-348 93 02

Sidan har granskats 2019-07-03

Sidans kortadress: www.umea.se/vattarnasalle