Startsida Umeå kommun
Umeå växer

Större projekt

Under beteckningen "projekt" finns information om större planerings- och utvecklingsprojekt av allmänt intresse, men som inte kan betraktas som detaljplaner eller översiktsplaner. Det kan gälla tidiga idéstadier eller utredningsuppdrag som behandlas i projektform.

Det kan också vara utrednings- och planeringsprojekt som först längre fram i tiden leder till detaljplanering. Det kan också vara sammanhållande studier eller utredningar för ett visst område som sedan inte kräver planläggning för att genomföras, eller som endast i vissa delar leder till planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL).

Projekten har inte samma reglerade processer eller beslutsordningar som de formella planerna.