Startsida Umeå kommun

Frågor och svar om Tomtebo strand

Vem har tagit beslut om att Tomtebo strand ska byggas?

Kommunfullmäktige har tagit beslut om Översiktsplanen för Umeå, där kommunens tillväxtstrategier framgår, och fördjupningen för Universitetsstaden (där bostadsområdet Tomtebo strand ingår), samt fördjupningen för Nydala (som ska säkerställa att Nydalaområdet är för rekreation).

Kommunstyrelsens Närings- och planeringsutskott tog den 21 februari 2017 beslut om att kommunen ska ta fram hållbarhetsprogram i Citylabmetodik  i samverkan med  sju byggaktörer. De beslutade även att detaljplanen också ska tas fram i samverkan. Se beslutet. De tog också beslutet att godkänna det framtagna hållbarhetsprogrammet 2018-04-03, se beslut.

Beslut om att påbörja detaljplan för Tomtebo strand togs av byggnadsnämnden den 17 november 2016.

Hur många bostäder ska byggas?

Det kan komma att byggas omkring 3 000 bostäder i området. Det kan innebära ungefär 5 000 boende.

Vilken sorts bostäder byggs?

Det ska finnas en variation av olika lägenhetstorlekar med en blandning av upplåtelseformer; bostadrätter, hyresrätter och andra lösningar.

Var kan jag göra en intresseanmälan för bostad?

Intresseanmälan till bostäder sköts av respektive byggaktör i området. Mer information om var du kan göra intressanmälan kommer tidigast 2021.

Vilka ligger bakom utvecklingen av Tomtebo strand?

Tomtebo strand är ett samarbetsprojekt mellan Umeå kommun och byggaktörerna NCC, PEAB, Skanska, Riksbyggen, HSB, Rikshem och Slättö. Utöver bygg- och förvaltningsbolagen så ingår kommunala bolagen Umeå Energi, Vakin och Upab.

När ska området vara klart för inflyttning?

Första inflyttning kan komma att ske 2023/2024.

Kan jag som umebo vara med och påverka utformningen av området på något sätt?

Du kan vara med och påverka på olika sätt. Dialogen kommer både handla om hur vi ska skapa en hållbar stadsdel - socialt, ekologiskt och ekonomiskt men också om detaljplanen. Läs mer om hur du kan delta här.

Kommer hela skogen att huggas ned?

Nej. Ett grönt stråk kommer bevaras genom stadsdelen från söder till norr. Dessutom kommer skogsområdet utmed hela Kolbäcken att bevaras (ca 50 - 200 meter brett). Exakt hur mycket skog som kan bevaras i övrigt är svårt att säga i det här skedet. Men stora delar av skogen kommer att behöva tas ned.

Kontakt

Johan Sjöström 
projektledare   
090-16 14 21
johan.sjostrom.2@umea.se

Maria Wetterlöv
kommunikatör
090-16 23 12
maria.wetterlov@umea.se