Startsida Umeå kommun

Vill du vara med?

Tomtebo strand ska skapas med stor delaktighet av bland annat Umeåborna.

Vill du vara med?
Vill du vara med?Det kommer att bli inbjudningar till möten och workshops, webbenkäter och även medskapande på platsen. Om du vill kan du skriva in din mejladress, så får du information om dialogtillfällena.


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus