Startsida Umeå kommun

Grundkurs: Sävarådalen

 

I kommunens östra del ovanför Sävar finner vi Sävarådalen, Här omsluter en levande bygd och stora skogsområden den ringlande Sävarån som karaktäriseras av sina många och långa forsar. Ett eldorado för den kultur-, frilufts- och fiskeintresserade. Här finns tätorter som Botsmark och Bullmark samt byarna Ytterstmark, Gunnismark, Gravmark, Furunäs, Bodbyn med flera.

Längs ån finns fina vandringsleder och utsökta fiskesträckor med eldhus och vindskydd. De övre delarna är forsrik, med Långforsen som den längsta. De nedre delarna har unika naturmiljöer med få motsvarigheter i landet.

På sin väg mot havet skiftar ån karaktär till att bli djungellik med lockande kanotleder. Dalgången är också en hotspot när det gäller geologi med grottor, höga berg, flyttblock, klapperstensfält och dödisgropar. Som pricken över i:et möjliggör Sävarån ett unikt djurliv. Inte konstigt att skogsälven Sävarån är utpekad som riksintressant!

I Sävarådalen frodas driftiga föreningar som är ense om att driva utvecklingen framåt. Till exempel har ett 30-tal byar samlat sina ambitioner och idéer i en gemensam utvecklingsplan. Sävar och Sävarådalen är ömsesidigt stärkande och siktet inställt på framtiden tar avstamp i en kommande Norrbotniabana.

På gång i Sävarådalen

Stärka bygden Flertal initiativ på pågår för att främja ökat byggande och lyftande av besöksmål i syfte att tillvarata områdets potential och stärka bygden.
Hyresrätter i BullmarkI Bullmark är det på gång uppförande av åtta hyresrätter. Detta kompletterar boendeutbudet och ger ökade möjligheter till inflyttning och att bo kvar i sin bygd för den som exempelvis vill sälja sin villa.
NorrbotniabananBygden har ett gynnsamt läge utifrån den planerade Norrbotniabanan med byggande av resecentrum i Sävar.

Fem utmärkande drag

1. Sävarådalen har en svagt minskande befolkning men det varierar för olika platser. Invånarna i exempelvis Bodbyns omland har ökat och tack vare inflyttning av barnfamiljer märks ett stort lokalt engagemang.

2. Här finns attraktiva boendemiljöer vilket visas av att det inte någonstans finns osålda hus. Nybyggnation sker framförallt i områdets södra delar.

3. Området är välförsörjt med service. Två lanthandlare finns att tillgå i Bullmark och Bodbyn vardera. Sävar har en viktig servicefunktion och erbjuder ett brett serviceutbud.

4. Invånarna är företagsamma! Andelen egenföretagare är stor jämfört med kommunen som helhet. Skolor, förskolor och särskilda boenden ibland annat Bullmark och Bodbyn utgör viktig service och stora lokala arbetsplatser.

5. Ligger inom 30-45 minuters pendling till Umeå.

Fyra landmärken i Sävarådalen

Botsmarksblocket- Sveriges största flyttblock. Kanske till och med världens största. Inlandsisen drog med sig en bergstopp för 8000 år sedan och blocket ligger intill Sävarån. Botsmarksblocket är cirka 15 meter högt och 35 meter långt och påminner om inlandsisens enorma påverkan på vår nutida natur. Blocket har skydd som naturminne från istiden.

Sommarcaféet tillika musikscenen Café Storudden strax utanför Gravmark är inget annat än en gömd pärla! Erbjuder musikupplevelser, festivaler, aktioner, veteranbilsträffar och självklart gott hembakt fika. Upplev en av kommunens mest speciella mötesplatser genom att köra igenom Gravmark och fortsätta i ungefär 3,5 km innan du svänger in till en skyltad skogsväg.

Sanabadet med stenålderboplatser: Campingplats, bad och sommarstugeområde. Här övernattar man gärna mitt historian då detta är platsen där de tidigast kända människorna levde i Umeå kommun. Besök stenåldersboplatsen. Här finns lämningar i form av bland annat skärvsten.

Skåda det mäktiga Krokbäcksfallet – forsen med sin laxtrappa är ett populärt besöksmål. Har du tur får du vara med när lokalbor fångar, mäter och väger fisken innan de åter släpps fria att fortsätta sin vandring till lekplatserna. Här finns också grillplats och fina stigar.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus