Startsida Umeå kommun

Grundkurs: Umeå västra landsbygd

 

Strax väster om Umeå återfinns en handfull pärlor till jordbruksbyar, som binder samman regionens historia med dess framtid. Byar som Hissjö, Sörfors, Brännland, Flurkmark och Överboda, men också en av kommunens större tätorter Ersmark.

Området präglas dock av stora skogs- och jordbrukslandskap, plus ett antal sjöar och den mäktiga men numera tämjda, Umeälven och dess dalgång.

Området har goda kommunikationer, som E12 längs Umeälven mot Vännäs, väg 363 mot Vindeln och 364 mot Botsmark vilket tillsammans med regionala busslinjer gör arbetspendlingen till Umeå enkel och attraktiv.

På gång på Umeå västra landsbygd

Bostäder i Ersmark

I Ersmarkett planeras ett flertal projekt på sikt såsom 25+30 bostäder i flerbostadshus och ca 120 bostäder i småhus.

Verksamhetsmark

I Överboda planeras för ny verksamhetsmark.

Ägarlägenheter

Gubböle: Fem ägarlägenheter.

Småhus

Enstaka småhus uppförs på en rad platser; Sörfors, Flurkmark, Hissjö och Kassjö.

Fem utmärkande drag

1. Området har haft rejäl tillväxt de senaste decennierna. Sedan 1981 har befolkningen ökat med nästan 1 700 personer, eller drygt 40 procent. En stark och positiv utveckling för en livsstil som kombinerar stad och land. Här finns ett t ex ett flertal grundskolor och förskolor, jämnt fördelade över området och dess samhällen.

2. Näringslivet domineras av maskinindustri, utbildning och byggverksamhet, men även jordbruk.

3. Bya- och intresseföreningarna är starka och engagerade och bidrar till den starka gemenskapen i byarna som manifesteras i byadagar, midsommarfiranden, loppisar, marknader m m.

4. Populära älvsnära cykel- och gångstråk.

5. Stornorrfors med sin vattenkraft ger hela regionen en internationell fördel med sin gröna el, och de omkringliggande byarna är samtidigt nya förebilder för ett mer jordnära och hållbart leverne.

Fyra landmärken på Umeå västra landsbygd

Arboretum Norr: populärt rekreationsområde kring en samling av exotiska träd och buskar – lummig grönska från norra halvklotets alla hörn.

Hällristningar i Norrfors. Bildligt talat landmärken, ristade för fyra tusen år sedan. Totalt finns ett hundratal figurer, mestadels älgar, inristade i klipphällarna

Stornorrfors: 15 km uppströms längs Umeälven ligger Sveriges näst största vattenkraftverk, Stornorrfors. Kraftverket ägs av Vattenfall och Umeå kommun och togs i drift 1958.

Baggböle: besöksområde som visar medeltida byabebyggelse tillsammans med områdets historiska anknytning till elproduktion och timmerflottning med Baggböle kraftverk och sågverksindustri.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus