Startsida Umeå kommun

Vad tycker du?

Tomtebo strand ska växa fram i samverkan och med stor delaktighet av umebor och intressenter.

Vi vill göra processen så transparent som möjligt och skapa hög delaktighet i framtagandet av detaljplan och skapandet av en hållbar boende- och livsmiljö. Syftet med delaktigheten och medskapandet är att förmedla och samla kunskap för att kunna skapa en hållbar stadsdel. En stadsdel där de boende känner delaktighet, stolthet och vill stanna livet ut.

Hur kan du vara med?

Frö-Sitt dialogplats Tomtebo strand

Dialogfrågor

På dialogplatsen, i utställningskuben på Väven och på webben finns alltid olika dialogfrågor som vi vill att så många som möjligt svarar på. Du hittar de aktuella frågorna i menyn.

Frö-Sitt dialogplats Tomtebo strand

Dialogplatsen i skogen

Vid parkeringen, i korsningen Olle Fiskares väg/Carlskroken, finns en samlingsplats för delaktighet. Ett bänk som är ett konstverk av Jögge "Sur-Olle" Sundqvist finns på platsen. Ett frö. Som gror.  "Frö-Sitt". Vad ska fröet bli? Hur ska vi skapaTomtebo strand? Välkommen att svara på dialogfrågorna där.

  • Den 19 november 2018 invigdes dialogplatsen tillsammans med alla aktörer och allmänheten.
  • Den 16 juni 2019 "nyinvigdes" det färdigställda konstverket med en dialogdag för allmänheten. Läs mer.
Frö-Sitt dialogplats Tomtebo strand

Kommunhörnan

I kommunhörnan på biblioteket i Väven finns möjligheter att följa processen i vår utställning på hjul. Där kan du också lämna synpunkter.

Frö-Sitt dialogplats Tomtebo strand

Medskapande möten

Det kommer att genomföras workshops och möten under hela processen där vi tillsammans skapar Tomtebo strand.

  • Den 4 juni genomfördes en workshop med de som anmält intresse att delta i dialogen. Man diskuterade Kolbäcken, stranden mot Nydala samt hur man kan leva hållbart i vardagslivet.

Du kan komma med på inbjudningslistan för denna typ av workshops (se marginalen).

Frö-Sitt dialogplats Tomtebo strand

Webben

Nu är du på kommunens webbplats. Här finns all kommunal information om planeringen av stadsdelen.

Eftersom det är ett samverkansprojekt finns också en portalwebb för Tomtebo strand - www.tomtebostrand.se (se bild) Där är byggaktörerna och de kommunala bolagen också avsändare. Den kommer att finnas kvar även efter att detaljplanen blivit klar.

Dialog kan ske på båda webbplatserna, beroende på ämne och i vilket skede dialogen sker.

Kontakt

Maria Wetterlöv
kommunikatör
090-16 23 12
maria.wetterlov@umea.se

Sidan har granskats 2019-06-20

Sidans kortadress: www.umea.se/tomtebostrand/medskapande