Startsida Umeå kommun

Dialogdag 16 juni

Söndagen den 16 juni var det dialogdag på Tomtebo strands dialogplats på Olle Fiskares väg/Carlskroken i värme och solsken. Ett 50-tal personer besökte platsen, gick vandringar utmed Kolbäcken, samtalade med projektmedlemmar, provade att paddla på Nydalasjön med mera.

Frö-Sitt

Den skulptur/sittbänk som Jögge "Sur-Olle" Sundqvist skapat invigdes officiellt. Den har också förstärkts med smidda stag mellan stjälkarna, då den vid två tillfällen utsatts för förstöelse...

Fröet som spricker upp i något som vi inte vet vad det är eller vad det ska bli, ska symbolisera utvecklingen av Tomtebo strand som ska ske med stort medskapande av umeborna.

Bokskåpet

Samtidigt invigdes bokskåpet. Däer man kan dela böcker med varandra. Delning av varor och tjänster är bra för den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten. Bokskåpet är en symbol för hållbarhet och för det vi vill åstadkomma på Tomtebo strand.

Nya dialogfrågor

Dagen till ära sattes även nya dialogfrågor upp på platsen. Man skannar QR-koden med mobilen och kommer till enkäterna. Du kan även svara på frågorna här på webben.

Samtal

Under dagen hade projekmedarbetare på Tomtebo strand många konstruktiva, givande samtal med besökarna. T ex önskemål om bra cykelvägar till nya Coop, lokaler och utrymmen för föreningar runt Nydalasjön, orienterbarhet för cykel från Ålidhem mot Tomtebo, restaurangverksamhet vid sjön, god kollektivtrafik i området och vikten av att bevaka skog i området.

Kontakt

Maria Wetterlöv
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 23 12
tomtebostrand@umea.se