Startsida Umeå kommun

Dialogdag 16 juni

Söndagen den 16 juni 2019 var det dialogdag på Tomtebo strands dialogplats på Olle Fiskares väg/Carlskroken i värme och solsken. Ett 50-tal personer besökte platsen, gick vandringar utmed Kolbäcken, samtalade med projektmedlemmar, provade att paddla på Nydalasjön med mera.

Frö-Sitt

Den skulptur/sittbänk som Jögge "Sur-Olle" Sundqvist skapat invigdes officiellt. Den har också förstärkts med smidda stag mellan stjälkarna, då den vid två tillfällen utsatts för förstöelse...

Fröet som spricker upp i något som vi inte vet vad det är eller vad det ska bli, ska symbolisera utvecklingen av Tomtebo strand som ska ske med stort medskapande av umeborna.

Bokskåp

Samtidigt invigdes bokskåpet. Däer man kan dela böcker med varandra. Delning av varor och tjänster är bra för den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten. Bokskåpet är en symbol för hållbarhet och för det vi vill åstadkomma på Tomtebo strand.

Samtal

Under dagen hade projekmedarbetare på Tomtebo strand många konstruktiva, givande samtal med besökarna. Dels på dialogplatsen, dels under de guidade vandringarna i skogen. Exempel på vad som nämndes av besökarna:

 • önskemål om bra cykelvägar till nya Coop
 • lokaler och utrymmen för föreningar runt Nydalasjön
 • orienterbarhet för cykel från Ålidhem mot Tomtebo
 • restaurangverksamhet vid sjön
 • god kollektivtrafik i området
 • det är viktigt att lyckas med området när det gäller upplevelser och det ekologiska
 • det är viktigt att göra Tomtebo strand världsledande för att andra ska ta efter.
 •  
 • vikten av att bevaka skog i området, t ex för hundpromenader
 • det känns tryggt att gå i skogen, lätt att sig ut ur skogen, finns ingen risk att gå vilse
 • idag är skogen är en del av ett större skogssammanhang
 • synd att skogen försvinner men förstår behovet av bostäder och vikten av att det blir så bra som möjligt
 •  
 • det är viktigt med en bred korridor runt Kolbäcken så att skogskänslan finns kvar.
 • det är viktigt att det känns tillåtet att gå utmed bäcken. Inte för privat.
 • gator ska inte ligga närmast bäcken.
 • hur vi planerar runt bäcken spelar stor roll för upplevelsen.
 • markera ut olika bredder på skogskorridoren i skogen, så det blir lättare att förstå och lämna synpunkter.

Nya dialogfrågor

Dagen till ära sattes även nya dialogfrågor upp på platsen. Man skannar QR-koden med mobilen och kommer till enkäterna. Du kan även svara på frågorna här på webben.

Kontakt

Maria Wetterlöv
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 23 12
tomtebostrand@umea.se