Startsida Umeå kommun

Hur använder du området?

Tomtebo strand ligger i ett viktigt rekreationsområde som vi ska hantera varsamt.

Hur använder du området idag?
(flera alternativ möjliga)
Multiple selection