Startsida Umeå kommun
Dialogfrågor Tomtebo strand Umeå

Klicka för att göra fotot större

Dialogfrågor

Under perioden 19 november 2018 - 1 maj 2019.

Frågorna

  1. Tomtebo strand ska bli en hållbar stadsdel ur ett socialt perspektiv. Vad kan det betyda för dig?
  2. Tomtebo strand ligger i ett viktigt rekreationsområde som vi ska hantera varsamt. Hur använder du området idag?
  3. Tomtebo strand ska bli en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stadsdel. Vad är hållbarhet för dig?

Var fanns frågorna?

Resultat

Ca 50 personer svarade på frågorna.

Det inkomna resultatet gav oss en inblick om vad umeåbor tänker om hållbarhet och vad de använder området till idag.

Resultatet visar att social hållbarhet främst betyder att kunna bo över generationsgränser, arbeta ideellt i gemensamhetslokaler på området, odla tillsammans, utbyte av varor och tjänster mellan grannar (delningsekonomi).

Hållbarhet kopplas mestadels till ekologiska aspekter såsom hållbar energi, sopsortera och återvinna. Men också att dela och odla.

Platsen används främst till att motionera runt Nydalasjön och på skogsstigar. Men också till avkoppling.

I kommentarerna (ca 35 st) framkom det att naturen kring Nydalasjön är viktig och att det upplevs dåligt att skogen ska tas ned. I och med detta lämnades ett flertal önskemål om att bevara vandringstråken runt sjön och stigarna kring Kolbäcken.

Många tankar kring hur man vill röra sig området, hur gårdar och hus ska utformas, hållbart resande, hållbart byggande och vikten av lägenheter som många kan ha råd att bo i.

Slutligen skrev 40 personer upp sig för inbjudan till workshop, möten och webbenkäter.

Hela rapporten och alla kommentarer hittar du här.

Kontakt

Maria Wetterlöv
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 23 12
tomtebostrand@umea.se