Startsida Umeå kommun

En hållbar stadsdel

Tomtebo strand ska bli en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stadsdel.

Vad är hållbarhet för dig?
(flera alternativ möjliga)
Multiple selection