Startsida Umeå kommun

Hållbarhet ur socialt perspektiv

Tomtebo strand ska bli en hållbar stadsdel ur ett socialt perspektiv.

Vad kan det betyda för dig?

Jag kan tänka mig att...
(flera alternativ kan väljas)
Multiple selection

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.