Startsida Umeå kommun

Hållbarhet ur socialt perspektiv

Tomtebo strand ska bli en hållbar stadsdel ur ett socialt perspektiv.

Vad kan det betyda för dig?

Jag kan tänka mig att...
(flera alternativ kan väljas)
Multiple selection