Startsida Umeå kommun

Vill du vara med?

Tomtebo strand ska skapas med stor delaktighet av bland annat Umeåborna.

Vill du vara med?
Vill du vara med?Det kommer att bli inbjudningar till möten och workshops, webbenkäter och även medskapande på platsen. Om du vill kan du skriva in din mejladress, så får du information om dialogtillfällena.


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.