Startsida Umeå kommun

Teman

På temasidorna kan du fördjupa dig inom ett ämne inom stadsutveckling. Sidan kommer att fyllas på med fler teman.

Bostäder

Inom Umeå kommun finns det idag omkring 60 000 bostäder. För att kommunen ska nå sitt mål med 200 000 invånare till år 2050 på ett hållbart sätt finns ett mål om att det ska byggas minst 2 000 bostäder årligen.

Trafik

I takt med att kommunen växer behöver förutsättningarna för transporter av människor och gods i staden utvecklas. Kommunen har som mål att 65 procent av resorna i tätorten år 2022 ske med hållbara färdsätt.

Fler skolor för fler elever

När Umeå växer ökar såklart också antalet skolelever. Under åren 2018–2028 förväntas behovet i grundskolan öka med cirka 2000 elever. Det är väldigt positivt för Umeå men också en utmaning.

Utemiljöer

En viktig del av vår boendemiljö är att vi har tillgång till vackra parker och naturområden. Det finns ett helhetstänk för de parker och grönområden vi har i kommunen.