Startsida Umeå kommun

Byggnadsordning för Grisbacka-Grubbe-Västerhiske

I byggnadsordningen för Grisbacka-Grubbe-Västerhiske beskrivs stadsdelens utbyggnad från medeltida jordbruksbygd till dagens blandade villasamhälle med inslag av gruppbyggda småhus och flerbostadshus.

Enstaka värdefulla hus lyfts fram, däribland den stiliga tolvknutsbyggnaden på Backenvägen 95, folkskollärare Åbergs hus på i förlängningen av Kvarnstensvägen och en i Tallskogen fint inpassad villa på Aspvägen 10. Bland de närmare 100-talet utpekade husen finns många vanliga villor och hyreshus, som är goda representanter för sin tid.

I byggnadsordningen beskrivs även ett 20-tal bebyggelseområden med sammanhållen karaktär -områden som är väl värda att värna om. Bland dem finns de bevarade och restaurerade gårdarna på Grisbacka, efterkrigstidens enkla villor utmed Backenvägen och 60-talets radhus- och kedjehusbebyggelse på Kungsänget.

För de olika miljöerna anges vägledande förhållningssätt för vård, underhåll och förändring av bebyggelsen. Dessa kommer att ligga till grund för kommunens hantering av plan- och bygglovärenden.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus