Startsida Umeå kommun

Väst på stan

I byggnadsordningen för Väst på stan beskrivs stadsdelens utbyggnad från mitten av 1800-talet fram tills idag.

Enstaka värdefulla hus lyfts fram, däribland Stadshuset från 1908, Hedlundaskolan från 1951 och flertalet bostadshus av varierande ålder. Bland de utpekade husen finns många goda representanter för sin tid.

I byggnadsordningen beskrivs även olika bebyggelsekaraktärer. Bland dem finns till exempel Gamla lasarettet, byggnader från bondesamhällets tid samt exempel från 2000-talet.

För de olika miljöerna anges vägledande förhållningssätt för vård, underhåll och förändring av bebyggelsen. Dessa kommer att ligga till grund för kommunens hantering av plan- och bygglovärenden.

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus