Startsida Umeå kommun
Kommunens dialogcykel med personal

Dialogcykeln på väg till Teg.

Tyck till om din stadsdel

Just nu pågår en dialog om Umeås stadsdelar. Vi vill bland annat veta vilka platser man trivs och inte trivs på samt vad man önskar för sin stadsdel i framtiden. Att Umeå fortsätter att växa ger oss fina möjligheter att ta vara på goda värden och försöka komplettera med det som efterfrågas. Vi vet mycket om hur det står till i stadsdelarna men de som bor där vet mest, därför vill vi din hjälp.

Var med och tyck till om hur din stadsdel ska utvecklas när Umeå fortsätter att växa. Vad önskar du för din stadsdel och på vilka platser trivs du bäst? Öppna dialogkartan.

Teg - Onsdag 9 oktober 15.30-19.30 - ICA Superteg

Berghem/Fridhem - Torsdag 10 oktober 15.30-19.30 - ICA Berghem

Ålidhem/Sofiehem - Onsdag 16 oktober 15.30-19.30 - Ålidhems centrum

Carlshem/Gimonäs - Torsdag 17 oktober 15.30-19.30 - Strömpilen

Grubbe - Onsdag 23 oktober 15.30-19.30 - COOP/Hartvigsgården

Marieområdet - Torsdag 24 oktober 15.30-19.30- ICA Kvantum Mariehem

Umedalen - Tisdag 29 oktober 15.30-19.30 - ICA Kvantum Kronoparken

Västerslätt/Rödäng - Onsdag 30 oktober 15.30-19.30 - ICA Nära Västerslätt

Haga/Sandbacka - Torsdag 31 oktober 15.30-19.30 - COOP Haga

Tomtebo - Onsdag 6 november 15.30-19.30 - COOP

Ersboda - Torsdag 7 november 15.30-19.30 - COOP Nära, Ersboda

Extra dialogtillfälle - Tid och plats är inte klart ännu

Ta del av andras synpunkter

Nedan presenteras delar av det som kommit in via dialogkartan och dialogtillfällena ute i stadsdelarna. Klicka i markeringarna på kartan för att läsa de synpunkter som kommit in. Håller du med eller är det något du vill komplettera med för din stadsdel? Öppna i så fall dialogkartan.

Mer om stadsdelsdialogen

Vilka platser trivs man på och inte samt vad önskar man för sin stadsdel i framtiden? Det är vad kommunen bland annat vill veta. En ”dialogcykel” besöker de flesta av Umeås stadsdelar och det finns också möjlighet att tycka till digitalt. Resultatet blir en del av de stadsdelsbeskrivningar som kommer ligga till grund för den kommande planeringen när Umeå fortsätter att växa.

Med dialogerna vill vi ha samtal om våra mötesplatser, våra omtyckta platser och platser där det finns brister. Vi vet mycket om hur det står till i stadsdelarna men de som bor där vet mest, därför vill vi föra den här dialogen. Vi har nyligen fört en bred dialog i byar på landsbygden om hur olika platser kan utvecklas. Nu vill vi föra samtal på liknande sätt i staden.

En stad blir aldrig färdig

När Umeå växer sker det förändringar i nästintill alla kommunens stadsdelar. I det arbetet finns en strävan att det som tillkommer ska vara de goda tilläggen. Umeå kommun har goda erfarenheter av att arbeta för blandade stadsdelar och strävar efter att lägga till underrepresenterade boendeformer och upplåtelseformer. Det är positivt för den sociala hållbarheten. Men det finns en uppfattning att än mer kan göras.

Vi har hög tillit till varandra i Umeå och många upplever vardagslivet som stabilt och tryggt. Det behöver vi vara rädda om. När Umeå växer och får fler Umebor är det är viktigt att vi utvecklar en stad och kommun som håller ihop socialt.

Tanken är att hitta de mervärden som ger de goda livsmiljöerna, också för de som redan bor i stadsdelarna. För att lyckas behöver alla jobba tillsammans kommun, byggbransch, invånare och ideella aktörer. Det handlar inte om att stadsdelarna ska bli lika. Men man ska kunna leva ett lika gott liv vart man än bor.

Resultaten blir underlag för planering

Resultat från dialogerna kommer ingå i de nya stadsdelsbeskrivningar som kommunen påbörjat. Det blir både beskrivningar av den fysiska stadsmiljön men även analyser som fångar olika sociala perspektiv. På sidorna om stadsdelar och områden går det att läsa mer om hur de olika stadsdelarna beskrivs. Här finns förutom en kort beskrivning även fakta om ålderskategorier, utbildningsnivå, hushållsstorlekar med mera. De nya stadsdelsbeskrivningarna blir en grund för framtida planering och dialog mellan ideella, privata och offentliga aktörer och ska förhoppningsvis bidra till att vi ska kunna utveckla staden tillsammans på ett bra sätt. Synpunkter som inte gäller stadsdelarna är också värdefulla och kommer att kunna tas tillvara i det pågående utvecklingsarbetet för landsbygden.

Logo Tillväxtverket