Startsida Umeå kommun
Rådhusparken

Umeå kommuns gestaltningsgrupp

Umeås offentliga rum utgör en naturlig arena för en stor del av stadens samlade aktiviteter. För att bidra till Umeås utvecklingsmål, måste de åtgärder som berör och påverkar stadsbilden, både stora och små, utgå från samma mål.

I Umeå kommun finns en gestaltningsgrupp som ger estetisk vägledning både till kommunens verksamheter och till andra aktörer. Gruppen består av personal från kommunens med kompetens när det gäller offentlig gestaltning och gruppens synpunkter är rekommendationer inför beslut, både på tjänstemannanivå och i politisk nämnd.

Gestaltningsgruppen arbetar utifrån Program för Umeås offentliga rum (pdf)

Kontakt

Kontakta gestaltningsgruppen via mejl till gruppens sekreterare.

Anna Flatholm
anna.flatholm@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.