Startsida Umeå kommun

Sociala medier

Kontakt

Har du frågor om Umeå kommuns sociala mediekanaler, kontakta kommunikationsavdelningen.

Vi hanterar inte ärenden som rör enskilda individer i sociala medier. Den typen av inlägg tas bort, liksom inlägg och kommentarer som är olämpliga eller kränkande.

Om du vill göra en felanmälan, använd istället formulär eller app. Då skickas ärendet till rätt avdelning direkt.

Allmänna

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Team Umeå kommun, Instagram

Linda Nejdsäter
linda.nejdsater@umea.se

Umeå kommun, Facebook – Umeå kommuns officiella Facebooksida

Håkan Göransson
hakan.goransson@umea.se

Umeå kommun, Flickr – Umeå kommuns officiella Flickr-kanal, inaktivt konto

Ulrika Björn
ulrika.bjorn@umea.se

Umeå kommun, Instagram – Umeå kommuns officiella Instagram

Ulrika Björn
ulrika.bjorn@umea.se

Umeå kommun, Linkedin

Jennie Israelsson
jennie.israelsson@umea.se

Umeå kommun, Twitter – Umeå kommuns officiella twitterflöde

Håkan Göransson
hakan.goransson@umea.se

Umeå kommun, Youtube – Används bland annat för fullmäktiges sammanträden

Ulrika Björn
ulrika.bjorn@umea.se

Visit Umeå, Facebook – Umeås turistcenter informerar om evenemang och besöksmål

Kristina Thelin
kristina.thelin@umea.se

Tinna Sandström
tinna.sandstrom@umea.se

Erja Back
erja.back@umea.se

Hanna Sondell
hanna.sondell@umea.se

Visit Umeå, Instagram – Umeås turistcenter informerar om evenemang och besöksmål

Kristina Thelin
kristina.thelin@umea.se

Tinna Sandström
tinna.sandstrom@umea.se

Erja Back
erja.back@umea.se

Hanna Sondell
hanna.sondell@umea.se

Umeå. Vill Mer/Innovation by Umeå, Youtube – Filmer om platsen Umeå

Anna Olofsson
anna.olofsson@umea.se


Förskolor och fritidshem

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Berghem, förskolan, Instagram - Bilder från den pedagogiska verksamheten. Kontot är endast öppet för vårdnadadshavare med barn på förskolan. 

Rickard Trombati
rickard.trombati@umea.se

Blåkulla, Elden, Instagram – Information till vårdnadshavare om förskolans verksamhet
Blåkulla, Jorden, Instagram – Information till vårdnadshavare om förskolans verksamhet
Blåkulla, Luften, Instagram – Information till vårdnadshavare om förskolans verksamhet
Blåkulla, Vattnet, Instagram – Information till vårdnadshavare om förskolans verksamhet

Annelie Edlund
annelie.edlund@umea.se
Hampus Frid
hampus.frid@umea.se
Jennie Nilsson
jennie.nilsson@umea.se
Malin Marklund
malin.marklund@umea.se

Böle, Instagram – Bilder från den pedagogiska verksamheten. Kontot är endast öppet för vårdnadshavare med barn på förskolan.

Anna Tjäderborn
anna.tjaderborn@umea.se

Böleängsskolan, Safiren, Instagram – Bilder från vardagen i verksamheten – alster, utflyktsbilder, roliga legobyggen, veckoschema, information till föräldrar med mera

Annie Hassel
annie.hassel@umea.se

Eivor Björk
eivor.bjork@umea.se

Mikael Nordlund
mikael.nordlund@umea.se

Ann-Mari Jonasson
annmari.jonasson@umea.se

Ersboda, öppen förskola, Facebook

Annika Andersson
annika.a.andersson@umea.se

Ersmarks förskola, avdelning Virveln, Instagram – Bilder från den pedagogiska verksamheten. Kontot är endast öppet för vårdnadadshavare med barn på förskolan. 

Josefin Wiklund
josefin.wiklund@umea.se

Fröhuset, Instagram – Bilder från den pedagogiska verksamheten. Kontot är endast öppet för vårdnadadshavare med barn på förskolan. 

Erika Jonsson
erika.jonsson@umea.se

För- och grundskolan, Youtube

Eva-Lena Hörnfeldt
evalena.hornfeldt@umea.se

Grisbackaskolan, Sländans fritidshem, Instagram – Bilder på aktiviteter

Elisabeth Skarin
elisabeth.skarin@umea.se

Hallbacken, avdelning Fjärilen, Instagram – Vardagsbilder från verksamheten. Kanalen är bara öppen för vårdnadshavarna.

Hallbacken, avdelning Myran, Instagram – Vardagsbilder från verksamheten. Kanalen är bara öppen för vårdnadshavare.

Hallbacken, avdelning Spindeln, Instagram - Vardagsbilder från verksamheten. Kanalen är bara öppen för vårdnadshavare.

Malin Rönnholm (Fjärilen)
malin.ronnholm.2@umea.se

Cecilia Lundblad (Myran)
cecilia.lundblad@umea.se

Lena Isaksson Ljung (Spindeln)
lena.ljung@umea.se

Hallbacken, avdelning Humlan, Instagram – Pedagogisk dokumentation

Ida Landström
ida.landstrom@umea.se
Sofia Granström
sofia.granstrom@umea.se
Monica Bäckström
monica.a.backstrom@umea.se

Hallbacken, avdelning Nyckelpigan, Instagram

Maria Johansson
maria.johansson@umea.se

Rymden, avdelning Cylindern, Instagram – Bilddokumentation från verksamheten och barnens aktiviteter. Kontot är bara öppet för barnens vårdnadshavare på avdelningen.

Rymden, avdelning Klotet, Instagram – Bilddokumentation från verksamheten och barnens aktiviteter. Kontot är bara öppet för barnens vårdnadshavare på avdelningen.

Rymden, avdelning Kuben, Instagram – Bilddokumentation från verksamheten och barnens aktiviteter. Kontot är bara öppet för barnens vårdnadshavare på avdelningen.

Rymden, avdelning Pyramiden, Instagram – Bilddokumentation från verksamheten och barnens aktiviteter. Kontot är bara öppet för barnens vårdnadshavare på avdelningen.

Annika Lundholm (Cylindern)

annika.lundholm@umea.se

Kajsa Wennberg (Klotet)
kajsa.wennberg@umea.se

Marita Lindgren (Kuben)
marita.lindgren@umea.se

Caroline Jonasson (Pyramiden)
caroline.jonasson@umea.se

Sjöfruskolan fritidshem, Instagram – Bilder från verksamheten

Markus Wallgren
markus.wallgren@umea.se

Skattelden, Guldet, Instagram – Information till vårdnadshavare

Skattelden, Klimpen, Instagram – Information till vårdnadshavare

Skattelden, Kristallen, Instagram – Information till vårdnadshavare

Skattelden, Kulan, Instagram – Information till vårdnadshavare

Skattelden, Skogen, Instagram – Information till vårdnadshavare

Skattelden, Trollet, Instagram – Information till vårdnadshavare

Cecilia Nilsson
cecila.nilsson@umea.se
Magdalena Isaksson
magdalena.isaksson@umea.se
Caroline Arvidsson
caroline.arvidsson@umea.se
Lina Degerliden
lina.degerliden@umea.se
Frida Näsström
frida.nasstrom@umea.se
Malin Edvardsson
malin.edvardsson@umea.se

Smeden, Instagram – Vår pedagogiska verksamhet

Hanna Bohlin
hanna.selberg@umea.se

Storsjö, Blå viken, Instagram – Följer barnen under en fritidsdag, endast barn och föräldrar i verksamheten har tillgång till kontot

Stina Granberg
stina.granberg@umea.se

Storsjö, Klubben, Instagram – Händelser på fritids under veckan. Följer barnen under en fritidsdag, endast barn och föräldrar i verksamheten har tillgång till kontot.

Christer Lundgren

christer.lundgren@umea.se

Stöcksjö, Modet, Instagram – Information till vårdnadshavare om förskolans verksamhet.

Angelica Lekatt
angelica.lekatt@umea.se

Inger Lindberg
inger.a.lindberg@umea.se

Evelina Lindgren
evelina.b.lindgren@umea.se

Sörfors fritidshem, Instagram – Verksamhetsbilder. Kontot är bara öppet för föräldrar.

Anders Edlund
anders.edlund@umea.se

Linus Nyberg
linus.nyberg@umea.se

Sara Vernerson
sara.vernerson@umea.se

Teg öppen förskola, Facebook

Christina Jönsson christina.jonsson.2@umea.se

Tomtebogård, Facebook – Gemensamma aktiviteter som sker på förskolan/skolan, till exempel skräpplockardagar, skolstart, energispardagar. Bilder och berättande text.

Christine Jokijärvi
christine.jokijarvi@umea.se

Per Edberg
per.edberg@umea.se

Sandra Larsson
sandra.larsson@umea.se

Uven, Instagram - Bilddokumentation från verksamheten och barnens aktiviteter. Kontot är bara öppet för barnens vårdnadshavare på förskolan.

Lorena Tejido Danielsson (Fjädern)lorena.danielsson@umea.se

Ulf Karlsson (Tofsen)
ulf.karlsson@umea.se

Andréa Hahlin (Vingen)andrea.hahlin@umea.se


Grundskolor

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Böleängsskolan, Instagram – Bilder från verksamheten och från rektorernas arbete

Oskar Fredriksson
oskar.fredriksson@umea.se

Ersmarks skola, blogg – Skolarbete, veckobrev, läxor med mera

Lena Åkersten
lena.akersten@umea.se

Marianne Amsköld
marianne.amskold@umea.se

Hörnefors centralskola, Facebook

Karin Thysell
karin.thysell@umea.se

Lena Vähä
lena.vaha@umea.se

Kasamarks skola, Instagram – Bilder på aktiviteter som skolan gör

Elvy Granberg
elvy.granberg@umea.se

Linblomman/Linneaskolan, Instagram – Texter och bilder som visar vad som händer på skolan

Alex Örtegren
alex.ortegren@umea.se

Maja Beskowskolan, Facebook


Maja Beskowskolan (högstadium), instagram - Information om skolan och dess aktiviteter

Magnus Josefsson

magnus.josefsson@umea.se

Storsjöskolans restaurang, Instagram


Tegs centralskola, Facebook

Helena Björnwall Åström
helena.bjornwall@umea.se

Charlotte Skarin
charlotte.skarin@umea.se

Dan Carlsson
dan.carlsson@umea.se

Tegs centralskola, Instagram – Text och bilder kring det som händer på skolan, både i informations- och marknadsföringssyfte.

Helena Björnwall Åström
helena.bjornwall@umea.se

Charlotte Skarin
charlotte.skarin@umea.se

Dan Carlsson
dan.carlsson@umea.se

Tomtebogårds skola, Facebook – Gemensamma aktiviteter som sker på förskolan/skolan, till exempel skräpplockardagar, skolstart, energispardagar. Bilder och berättande text.

Christine Jokijärvi
christine.jokijarvi@umea.se

Per Edberg
per.edberg@umea.se

Sandra Larsson
sandra.larsson@umea.se

Ålidhemsskolan, Instagram – Verksamhetsbilder

Andreas Stoltz
andreas.stoltz@umea.se

Ålidhemsskolan södra, klass 2A, blogg – Klassens aktiviteter, det vi gjort och det vi kommer att göra

Maria Rönnlund
maria.ronnlund.2@umea.se

Östermalmsskolan, Youtube – Flippar utifrån flipped classroom-modellen och vissa elevarbeten. Elevernas arbeten är inte sökbara i kanalen, utan materialet finns inbäddat i olika klassbloggar.

Niclas Lind
niclas.lind@umea.se

Östermalmsskolan, Soundcloud – Ljudsatta dikter, låtar samt radioteatrar

Niclas Lind
niclas.lind@umea.se

Gabriella Widmark
gabriella.widmark@umea.se

Östermalmsskolan, Exi(t), blogg – Östermalmsskolan. Klassblogg, läxinfo, vissa elevarbeten samt inlägg från den dagliga verksamheten med mera. Bloggen har dock inte varit aktiv sedan juni 2016.

Niclas Lind
niclas.lind@umea.se

Östermalmsskolan, I <3 sexan, blogg – Klassblogg, läxinfo, vissa elevarbeten samt inlägg från den dagliga verksamheten. Bloggen har inte varit aktiv sedan juni 2015.

Niclas Lind
niclas.lind@umea.se

Östermalmsskolan, The Magic 6, blogg – Klassblogg, läxinfo, vissa elevarbeten samt inlägg från den dagliga verksamheten med mera.

Niclas Lind
niclas.lind@umea.se

Jimmy Sjögren
jimmy.sjogren@umea.se

Östermalmsskolan, #tillsammans2015, blogg – En nationell projektblogg till insamlingsprojektet för Syriens flyktingar #tillsammans2015. Bloggen har inte varit aktiv sedan juni 2016.

Niclas Lind
niclas.lind@umea.se

Simon Brännström
simon.brannstrom@umea.se

Andreas Sandström
andreas.sandstrom@umea.se

Östermalmsskolan, årskurs 3, blogg – Veckoinformation till vårdnadshavare från skola och fritids

Anna Rönnbäck
anna.ronnback@umea.se

Östermalmsskolan, årskurs 4, Instagram – Verksamhetsbilder från årskurs 4

Anna Rönnbäck
anna.ronnback@umea.se

Gymnasieskolor

Andra utbildningsverksamheter

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Centrum för vuxenutbildning – Facebook, studie- och yrkesvägledning för vuxna

Peter Lundgren
peter.lundgren@umea.se

Centrum för vuxenutbildning, Instagram

Peter Lundgren
peter.lundgren@umea.se

El sistema, Facebook – Nyheter, information om konserter

Agneta Högstadius
agneta.hogstadius@umea.se

Karolina Baptista de Miranda
karolina.baptista.de.miranda@umea.se

Kulturskolan, Facebook

Emma Skog
emma.skog@umea.se

Naturskolan, Youtube

Hans Lindborg
hans.lindborg@umea.se

SFI Yrkesspåret, Instagram – inaktivt konto.

Conny Forsström
conny.forsstrom@umea.se

Skapande skola om musik, blogg – Bloggen har inte varit aktiv sedan maj 2014.


Umevux, Instagram

Conny Forsström
conny.forsstrom@umea.se

Umevux, Facebook

Gunilla Wallmark
gunilla.wallmark@umea.se

Umeå musikskola, Facebook – Nyheter, information om konserter

Göran Wretling
goran.wretling@umea.se

Agneta Högstadius
agneta.hogstadius@umea.se

Fritidsgårdar och andra verksamheter för unga

Vård- och omsorgsboenden, äldrecenter

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Aktrisen, Facebook – Information till närstående

Katrin Näslund
katrin.naslund@umea.se

Bruksbacken, Facebook – Information till närstående

Maria Brannelid
maria.brannelid@umea.se

Dragonen, Facebook – Information till närstående

Annelie Nordin
annelie.nordin@umea.se

Eriksdal, Facebook – Information till närstående

Tina Lundvik
tina.lundvik@umea.se

Ersboda, Facebook – Information till närstående

Jessica Strömqvist
jessica.stromqvist@umea.se

Hagaborg, Facebook – Information till närstående

Ingrid Elmnert
ingrid.elmnert@umea.se

Hemgården, Facebook – Information till närstående

Susanna Stenlund
susanna.stenlund.soc@umea.se

Ulla Åkerström
ulla.akerstrom@umea.se

Sara Bergfors
sara.bergfors@umea.se

Melissa Jamalde
melissa.jamalde@umea.se

Holmsund, Facebook – Information till närstående

Kåre Thellbro
kare.thellbro@umea.se

Linda Alm Holmgren
linda.alm.holmgren@umea.se

Lundagård, Facebook – Information till närstående

Mia Lundgren
mia.lundgren@umea.se

Marielund, Facebook – Information till närstående

Lisette Hellgren
lisette.hellgren@umea.se

Erica Nilsson
erica.nilsson@umea.se

Nordstjärnan, Facebook

Annika Björkman
annika.bjorkman

Prästsjögården, Facebook – Information till närstående

Helen Mosten
helen.mosten@umea.se

Sjöbacka, Facebook – Information till närstående

Susanne Sparby
susanne.sparby@umea.se

Sjöjungfrun, Facebook – Information till närstående

Jeanette Sandström
jeanette.sandstrom@umea.se

Skräddaren, Facebook – Information till närstående

Annika Björkman
annika.bjorkman@umea.se

Camilla Forsmark
camilla.forsmark@umea.se

Solbacken, Facebook – Information till närstående


Solgården, Facebook – Information till närstående

Anneli Taflin
anneli.taflin@umea.se

Tegs äldrecenter, Facebook – Information till närstående

Åsa Pålsson Stråe
asa.palssonstrae@umea.se

Mona Bosson
mona.bosson@umea.se

Tomtebo, Facebook – Information till närstående

Susanne Vennberg Jakobsson
susanne.v.jakobsson@umea.se

 

Andra stöd- och omsorgsverksamheter

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Anhörigstöd, Facebook – Tips och råd för dig som vårdar en anhörig

Riitta Päivärinta
riitta.paivarinta@umea.se

Aros, Youtube – Sysselsättning inom socialpsykiatrin

Anna-Maria Lundström
anna-maria.lundstrom@umea.se

Backens familjecentral, Facebook – Information om aktiviteter, riktat till besökare

Bengt Åström
bengt.g.astrom@umea.se

Demensteamet, Facebook


Familjehemscentrum, Facebook – Information till familjehem samt intresserade av att bli familjehem

Åsa Marklund
asa.marklund.soc@umea.se

Familjepeppen, Facebook – Föräldrastöd i samverkan i Umeå­regionen

Sara Stenberg
sara.stenberg@umea.se

Fritid för alla, Facebook – Fritid för allas aktiviteter

Malin Olofsson
malin.olofsson@umea.se

Anneli Karlsson
anneli.a.karlsson@umea.se

Fältarna, Instagram

Lennart Andersson

lennart.andersson@umea.se

Fältgruppen Umeå kommun, Facebook

Lennart Andersson
lennart.andersson@umea.se

Hikikomori, Facebook – hälsofrämjande verksamhet för personer mellan 16 och 25 år som befinner sig mest hemma, det vill säga inte går i skolan eller arbetar och saknar sysselsättning.

Ida Hörnsten
ida.hornsten@umea.se
Tove Olofsson
tove.olofsson@umea.se

Hikikomori, Instagram – hälsofrämjande verksamhet för personer mellan 16 och 25 år som befinner sig mest hemma, det vill säga inte går i skolan eller arbetar och saknar sysselsättning.

Ida Hörnsten
ida.hornsten@umea.se
Tove Olofsson
tove.olofsson@umea.se

Andreas Rosin
andreas.rosin@umea.se

Holmsund/Obbola familjecentral, Facebook

Jenny Lundin

Jenny.M.Lundin@vll.se

Hörnefors familjecentral, Facebook

Annette Andersson
annette.e.andersson@umea.se

Personlig assistans, Facebook – Information om verksamheten samt relevanta nyheter inom assistans­området

Sara Rosberg
sara.rosberg@umea.se

Träffpunkten Tavelsjö, Facebook

Anette Westin
anette.westin@umea.se

Ungdomstorget, Facebook – Ett samordnat och anpassat stöd i rätt tid, för att underlätta etablering på arbetsmarknaden

Veronica Johansson
veronica.johansson@umea.se

Öppen förskola Ersboda, Facebook

Annika Andersson
annika.a.andersson@umea.se

Öppen förskola Sävar, Facebook

Katrin Brändström

katrin.brandstrom@umea.se

Öppen förskola Teg, Facebook

Christina Jonsson
christina.jonsson.2@umea.se

Öppen förskola Ålidhem, Facebook

Linda Segerstedt Bolin
linda.segerstedt@umea.se

 

Bibliotek

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Biblioteksbussen, Facebook – Filial till Umeå stadsbibliotek

Stina Lundkvist
stina.lundkvist@umea.se

Grubbebiblioteket, Facebook – Bibliotek på intraprenad under kultur­nämnden

Maria Engström
maria.engstrom@umea.se

Hagaskolans bibliotek, blogg – Boktips, händelser från biblioteket, söktips, information om hur man lånar med mera

Birgitta Lind
birgitta.lind@umea.se

Holmsunds bibliotek, Facebook – Verksamhet och tjänster

Hanna Widman
hanna.widman@umea.se

Hörnefors bibliotek, Facebook

Angelica Edlund
angelica.edlund@umea.se

Minabibliotek, Instagram

Åsa Zetterström
asa.zetterstrom@umea.se

Minabibliotek, Youtube – Umeåregionens bibliotekssamarbete

Anna Östman
anna.ostman@umea.se

Anna Sahlén
anna.sahlen@umea.se

Minabibliotek.se, Facebook – Umeåregionens bibliotekssamarbete

Anna Östman
anna.ostman@umea.se

Anna Sahlén
anna.sahlen@umea.se

Minabibliotek.se, Flickr

Anna Östman
anna.ostman@umea.se

Anna Sahlén
anna.sahlen@umea.se

Minabibliotek.se, Twitter – Umeåregionens bibliotek delar med sig av två boktips varje vecka.

Anna Östman
anna.ostman@umea.se

Anna Sahlén
anna.sahlen@umea.se

Regnbågsbiblioteket, The Rainbow Library, Facebook

Maria Lindgren
maria.lindgren@umea.se

Tegsbiblioteket, Facebook

Edvard Johansson
edvard.johansson@umea.se

Umedalens bibliotek, Facebook


Umeå stadsbibliotek, Facebook

Cecilia Flodström
cecilia.flodstrom@umea.se
Frida Rönnbäck
frida.ronnback@umea.se

Maria Forssén
maria.forssen@umea.se
Åsa Zetterström
asa.zetterstrom@umea.se

Ålidhemsbiblioteket, Facebook

Victoria Edman
victoria.edman@umea.se

Äppelhyllan, Facebook


Bad och simhallar

Kultur

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Kultur för seniorer, Facebook


Kultur för seniorer, Youtube

Maria Vesterlund
maria.westerlund@umea.se

Kvinnohistoriskt museum, blogg

Maria Hedberg
maria.hedberg@umea.se

Kvinnohistoriskt museum, Facebook

Maria Hedberg
maria.hedberg@umea.se

Kvinnohistoriskt museum, Instagram

Maria Hedberg
maria.hedberg@umea.se

Program i Väven, Facebook

Jenny Vinsa
jenny.vinsa@umea.se

Program i Väven, Instagram

Jenny Vinsa
jenny.vinsa@umea.se

Samisk seniorträffpunkt, Facebook – Information om träffpunkten

Camilla Törnroos
camilla.tornroos@umea.se

Ubmeje, Facebook – Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Peter Steggo
peter.steggo@umea.se

Umeå 2014, blogg – Stafettblogg 2006–2009 inför kultur­huvudstadssatsningen, används inte längre

Robert Rösth
robert.rosth@umea.se

Umeå 2014, Facebook – Kulturhuvudstadssatsningens Facebooksida, används inte längre

Robert Rösth
robert.rosth@umea.se

Umeå 2014, Flickr – Kulturhuvudstadssatsningens Flickr, används inte längre

Robert Rösth
robert.rosth@umea.se

Umeå 2014, Instagram – Kulturhuvudstadssatsningens Instagram-konto, används inte längre

Robert Rösth
robert.rosth@umea.se

Umeå 2014, Twitter – Kulturhuvudstadssatsningens Twitter-flöde, används inte längre

Robert Rösth
robert.rosth@umea.se

Umeå 2014, Youtube – Kulturhuvudstadssatsningens Youtube-kanal, används inte längre, sista filmklippet publicerades i oktober 2015

Robert Rösth
robert.rosth@umea.se

Service, rådgivning och övrigt

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Be Green Umeå, Youtube – Projektet Be Green Umeås Youtube-kanal, används inte längre. Sista filmklippet publicerades i april 2015.


Energi- och klimatrådgivningen, Facebook – Miljö- och hälsoskydds Facebooksida för klimat- och energirådgivning

Johan Sandström
johan.sandstrom@umea.se

Föreningsbyrån, Facebook – Om föreningsbyråns tjänster

Stefan Hildingsson
stefan.hildingsson@umea.se

Måltidsservice, Instagram – Här delar vi på Måltidsservice med oss av bilder från våra kök och måltider, kryddat med inspiration för en hälsosam, hållbar och trevlig måltid. 

Marie Bäckman
marie.backman@umea.se

Returbutiken, Facebook – Information om försäljning av återbrukade produkter, öppettider, event med mera

Johan Larsson
johan.larsson@umea.se

Ola Lundberg
ola.lundberg@umea.se

Arne Olsson
arne.olsson@umea.se

Umebrå, Facebook – Umeå kommuns brotts- och drogförebyggande råd

Sara Stenberg
sara.stenberg@umea.se

Umeå näringsliv, Facebook – Vi lyfter fram information, eller bjuder in till dialog kring ämnen som bedöms vara intressanta för företag och andra organisationer inom Umeås näringsliv. Kanalen används också för att ge en inblick i Umeå näringslivs verksamhets arbete samt öppna för ytterligare kontakter med näringslivets aktörer.

Nils Håkansson
nils.hakansson@umea.se

Anna Olofsson
anna.olofsson@umea.se

Susanne Thurén
susanne.thuren@umea.se

Anna Molin
anna.molin@umea.se

Emmy Sundin
emmy.sundin@umea.se

Karin Björk
karin.bjork@umea.se

Marie Gidlund
marie.gidlund@umea.se

Åsa Fällman
asa.fallman@umea.se

Peter Juneblad
peter.juneblad@umea.se

Johanna Palmlöf
johanna.palmlof@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-25

Sidans kortadress: www.umea.se/socialamedier