Startsida Umeå kommun

Ändra storlek på text

Du bestämmer själv hur stor texten ska vara på webbplatsen med tangentbord och mus eller med inställningar i din webbläsare. Inställningar du gör sparas till dess att du själv ändrar dem.

Ändra textstorlek med ctrl-tangent och mushjul

Håll ner ctrl-tangenten på tangentbordet och snurra på mushjulet (fungerar i de flesta webbläsare).

Ändra textstorlek med webbläsarens meny

Internet Explorer

  • Välj Visa och därefter Textstorlek.

Firefox

  • Välj Visa och därefter Textstorlek.
  • Du kan också använda ctrl-tangenten tillsammans med + eller -.

Netscape Navigator

  • Välj Visa och därefter öka eller minska teckensnitt.

Opera

  • Välj Visa och därefter Zoomfaktor.
  • Du kan också använda tangenterna + och -.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är norra Sveriges största arbetsgivare. Våra verksamheter präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service.