Startsida Umeå kommun

Beställ intyg

Här kan du som arbetar eller har arbetat i Umeå eller Vindelns kommun beställa tre olika slags intyg:

Arbetsgivarintyg

A-kassan och Försäkringskassan brukar begära arbetsgivarintyg. Det innehåller uppgifter om hur många timmar du arbetat varje månad, vilken lön du haft och varför arbetet upphörde.

Tjänstgöringsintyg

Du kan använda ett tjänstgöringsintyg för att styrka dina meriter om du till exempel söker ett nytt arbete eller en utbildning. Intyget är en sammanställning över de anställningar som du haft i kommunen och innehåller uppgifter om anställningstid och befattning.

Inkomstbortfall

Du kan använda ett intyg om inkomstbortfall om du behöver styrka att du haft löneavdrag på grund av frånvaro, till exempel sjukfrånvaro, tjänstledighet eller förtroendemannauppdrag.

Kontakt

För medarbetare:

Ärendeportal

Använd i första hand vår ärendeportal för dina ärenden:

Ärendeportal, lönesupport

Telefon

090-16 10 99 (tryck 2)

Telefontider

Måndag 09.00–11.30
Onsdag 09.00–11.30
Fredag 09.00–11.30

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus