Startsida Umeå kommun

Beställ intyg om inkomstbortfall

Du som arbetar eller har arbetat i Umeå eller Vindelns kommun kan beställa intyg.

Du kan använda ett intyg om inkomstbortfall om du behöver styrka att du haft löneavdrag på grund av frånvaro, till exempel sjukfrånvaro, tjänstledighet eller förtroendemannauppdrag.

Intyget skrivs bara för redan arbetad tid.

Handläggningstiden är mellan 1 och 14 dagar. Om intyget avser en period som sträcker sig före maj 2017 kan det ta längre tid.


Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Vilken period eller vilka perioder ska intyget avse? Här kan du också lämna andra meddelanden.
Kontakt

För medarbetare:

Ärendeportal

Använd i första hand vår ärendeportal för dina ärenden:

Ärendeportal, lönesupport

Telefon

090-16 10 99 (tryck 2)

Telefontider

Måndag 09.00–11.30
Onsdag 09.00–11.30
Fredag 09.00–11.30

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus