Startsida

Följ med och ringmärk fåglar

Ringmärkning är en vetenskaplig metod för att kunna spåra hur individuella fåglar förflyttar sig. Med hjälp av data samlad från ringmärkta fåglar får man en bra bild av hur fåglar flyttar och till viss del även hur de lever.

Under denna exkursion kommer ni att få höra och se hur man ringmärker, könsbestämmer, väger och mäter vinglängd på fåglar, dessutom kommer flera av er också säkert att lära sig hur man håller i en fågel och på bästa sätt släpper den fri. Vi kommer att tala om ekologi och flyttningsvägar för många av de arter vi fångar, t.ex. blåhaken som kallas fjällens näktergal och som flyttar åt sydost för att övervintra i Pakistan, eller videsparven som minskar kraftigt som häckfågel i norden och som flyttar österut ända bort till Kina.Datum
Måndag 17 augusti

Tid
Klockan 19.00 - ca 21.00

Plats
Samlingsplats: Parkeringen på kajen i Umeå
Därifrån egen transport till ringmärkarstället: T-vägen i Degernäs

Kontaktperson
Tomas Brodin, UFF. Telefon 070- 2783570

Kostnad
50 kronor

Övrigt
Rekommendationen är att du transporterar dig själv i eget fordon till ringmärkarstället.

Ta på/med varma kläder och fika är aldrig fel att ha med. Vid regn eller kraftig vind tvingas vi ställa in för fåglarnas bästa.

Respektera Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håll avstånden.

Om det är fullbokat men du ändå vill anmäla ditt intresse går det bra att skicka ett mejl till sporren@umea.se där du anger ditt namn, mobilnummer, mejladress och arbetsplats, så skriver vi upp dig på en reservlista.
Vid eventuell avbokning kontaktar vi dig via mejl.

Dela med dig:

Symbol i Sporrens aktivitetsbingo Sporrens aktivitetsbingo

Jubileumsaktivitet

Symbolen ovan återfinner du på Sporrens bingobricka.


Spela bingo via ditt deltagande i Sporrens aktiviteter under 2020 och var med och vinn fina priser!

Fråga efter koden på plats.

Coronavirus och covid-19

Sporren utgår från Folkhälso-myndighetens rekommendationer och erbjuder en del aktiviteter som vanligt medan andra anpassas utifrån rådande omständigheter eller flyttas fram i tid. Denna text är uppdaterad 2020-06-17.

Vi uppmanar alla som planerar att delta i Sporrens aktiviteter att hålla koll på hemsidan och att hindra smittspridning;

- Stanna hemma när du är sjuk för att inte smitta andra.

- Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.

- Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk för att hindra smitta från att spridas i omgivningen eller från att förorena dina händer.

- Undvik att röra ansikte, ögon, näsa och mun, och undvik nära kontakt med sjuka människor.

- Agera utifrån korrekt och saklig information.

- Var källkritisk och dela inte osäker information.

Följ riktlinjer satta av kommunen och folkhälsomyndigheten