Startsida

Populärvetenskapliga föreläsningar

Sporren tipsar om kostnadsfria föreläsningar som erbjuds i Umeå under hösten i regi av Umeå universitet och region västerbotten.


Vetenskapsluncher, Umeå universitet
Plats
Kafé Station, Umeå

Tid
Klockan 12.15-13.00

Datum
3 oktober
Inre styrka - en väg att möta kris och åldrande
Kerstin Viglund, Omvårdnad

10 oktober
Klimatfiktion och ungas tankar i undervisning om hållbarhet
Annika Manni och Maria Lindgren Leavenworth

17 oktober
Hur och varför ska man läsa 22000 romaner?
Pelle Snickars, professor i medie- och kommunikationsvetenskap

24 oktober
Industristöd, rekonalpolitik och Algots Nord 1972-1981
Lena Andersson-Skog, professor i ekonomisk historia

31 oktober
Snarkning - vibrationer som stör och förstör
Per Stål, Institutionen för intergrativ medicinsk biologi

7 november
Norden och morden: Bilder av Norden i samtida kriminallitteratur
Katarina Gregersdotter, universitetslektor i engelska

Föreläsningar finner du på live.umu.se

Mer information om Vetenskapsluncherna


Fika efter en forskare, Umeå universitet
Plats
Kafé Fika!, Väven

Tid
Klockan 13.00-15.00

Datum
26 oktober
* 3D-printade organ - hur långt borta är det?, Peyman Kelk
* HIV- och klamydiatestade män - övervakning eller möjlighet, Monica Christiansson
* Går det att stoppa Alzheimers sjukdom?, Anders Olofsson

23 november
* Fler dör i vården av infektioner än i trafiken, Anders Johansson
* Slump, arv eller miljö - varför man får hjärntumör, Beatrice Melin
* Diabetes i nytt ljus - ny teknik ger ny kunskap, Ulf Ahlgren

Mer information om Fika efter en forskare


Lärande frukost, region västerbotten

Ta del av tidigare föreläsningar på regionvasterbotten.se

Information om kommande Lärande frukostar

Dela med dig: