Startsida

Sporren hyllar...

Oktober 2019 - Sporrens ordförande Tordleif överlämnar Sporrens hyllning till Anneli Karlsson och Malin Olofsson

Sporrens styrelse beslutade vid senaste styrelsemötet att 'Fritid för alla' skulle belönas med biobiljetter som tack för deras goda arbete med att utveckla och bredda fritiden för vuxna med olika funktionsvariationer under 2019.


Maj 2018 - Sporrens vice ordförande Maria Lindgren överlämnar Sporrens hyllning till receptionisterna på plats vid överlämningstillfället

Sporrens styrelse beslutade vid senaste styrelsemötet att receptionisterna i Stadshuset skulle belönas med biljetter till ett julevenemang som tack för deras goda bemötande och arbete trots en extrem arbetssituation i samband med renovering och införande av nya rutiner i Stadshusets reception under 2018.


December 2017 - Sporrens ordförande Karin Öberg överlämnar Sporrens hyllning till enhetschef Erica Forsman

Sporrens styrelse beslutade vid april månads styrelsemöte att Lönesupport skulle belönas med biobiljetter som tack för deras uthålliga arbete trots en extrem arbetssituation i samband med byte av personal- och lönesystem under 2017.

 

Dela med dig:

Sporrens utdelade diplom: