Startsida Umeå kommun

Glossary

Commonly used words translated to English.

Swedish

English

anslag

budgetary allocation

anställd

employed

ansökan

application

arbete

work, labour, employment

arbetsmarknad

labour market

avdelning

department, division, section, unit

barnomsorg

child daycare

bidrag

grant, subsidy, allowance

bilaga

appendix

blankett

form

bygglov

building permission

byggnadsnämnd

planning and building committee

chef

head, manager, director

daghem

pre-school

detaljplan

detailed local development plan

enhet

unit

fritidsgård

youth recreation centre

fritidsnämnd

recreation and leisure activities committee

fritidsförvaltning

recreation and leisure activities administration

funktionshinder

disability

färdtjänst

transportation services for the disabled

för- och grundskoleförvaltning

pre-school and compulsory education administration

för- och grundskolenämnd

pre-school and compulsory education committee

föredragningslista

agenda

förskola

pre-school

förtroendevald

elected representative

förvaltning

administration

grundskola

compulsory (9-year comprehensive) school

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

upper secondary school and adult education committee

gymnasieförvaltning

upper secondary school administration

gymnasieskola

upper secondary school, high school, sixth-form college

interpellation

question

jämställdhetsutskott

equality committee

kansli

administrative services department

kommun

municipality, local authority, city, town

kommunalråd

municipal commissioner, mayor

kommundel

municipal district

kommundirektör

chief executive officer, city manager

kommunfullmäktige

municipal council, city council

kommunstyrelse

municipal executive committee

konsumentrådgivning

consumer guidance

kulturförvaltning

cultural affairs administration

kulturnämnd

cultural affairs committee

ledamot

member

miljö- och hälsoskyddsnämnd

environmental health committee

motion

proposal

mål

goal, objective, target, aim

nämnd

committee

näringsliv

industry and commerce

offentlig

public

omsorg

care

ordförande

chairman

organisationsnämnd

direct services organizations committee

personal

staff, personnel

protokoll

minutes

redovisning

account report

rektor

principal, headmaster

rektorsområde

school management area

revision

audit

samhällsservice

community services

samhällsbyggnadskontor

community planning office

sammanträde

committee meeting

servicekontoret

the service department

socialförvaltning

social services and welfare department

socialnämnd

social services committee

socialtjänst

social services

stadshuset

city hall

stadsledningskontor

the city managers office

styrdokument

control document

tillgänglighet

accessibility, availability

tjänst

service, post

tjänsteperson

civil servant, official

upphandling

procurement

utbildning

education

utredning

investigation, report

utskott

committee

utveckling

development

valnämnd

municipal electoral committee

verksamhet

activity, operations, undertaking

äldreomsorg

care of the elderly

öppettider

hours of service

överförmyndare

chief guardian

översiktsplan

general outline plan

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus