Startsida Umeå kommun

Anhörigstöd

Du som vårdar en närstående
kan få hjälp av kommunen.

Ring till Umeå kommuns växel
090-16 10 00
och fråga efter anhörigstöd.

Då får du veta vad kommunen
kan hjälpa dig med.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus