Startsida Umeå kommun

Om du behöver hjälp med pengar

Om dina pengar inte räcker
kan du ha rätt att få försörjningsstöd.
Du ska prata med socialtjänsten där du bor.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus