Startsida Umeå kommun
Bygglov

Rakentaminen, asuminen ja ympäristö

Bygga, bo och miljö

Uumajan  kaupunkikuva muuttuu nopeasti. Näillä sivuilla saa lisätietoa erilaisista asumiseen liittyvistä asioista. Kuten elintarvikkeista, juomavedestä, jätehuollosta tai vaikkapa rakennusluvasta.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.