Startsida Umeå kommun

Att arbeta i Umeå

Om du inte har ett arbete
kan du kontakta Viva kompetenscentrum.
Viva kompetenscentrum hjälper dem som
inte har ett arbete.
De kan hjälpa till med en praktikplats
på en arbetsplats.
De kan hjälpa till med studier
så att du lättare ska få ett arbete.

 
Viva kompetenscentrum har hand om
kommunens sommarjobb
och praktikplatser för studenter.
De ger särskilt stöd till dem som inte har så mycket utbildning
och till invandrare och funktionshindrade.