Startsida Umeå kommun

Att arbeta i Umeå

Om du inte har ett arbete
kan du kontakta Viva kompetenscentrum.
Viva kompetenscentrum hjälper dem som
inte har ett arbete.
De kan hjälpa till med en praktikplats
på en arbetsplats.
De kan hjälpa till med studier
så att du lättare ska få ett arbete.

 
Viva kompetenscentrum har hand om
kommunens sommarjobb
och praktikplatser för studenter.
De ger särskilt stöd till dem som inte har så mycket utbildning
och till invandrare och funktionshindrade.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.