Startsida Umeå kommun

Omsorg för äldre

Du som är äldre kan få hjälp från socialtjänsten.
Bor du i ditt hem kan du få hemtjänst.
Du måste först ansöka om att få hemtjänst.
Socialtjänsten tar reda på
vad du behöver hjälp med.
Sedan bestämmer socialtjänsten
om du ska få hemtjänst.

 
Hemtjänsten hjälper dig i ditt hem.
Du kan få hjälp att klä på dig och duscha.
Du kan få hjälp att äta och dricka.
Du kan få hjälp med många andra saker också.
Du kan få ett larm som du kan trycka på
när du snabbt behöver hjälp.

 
Om du behöver mycket hjälp
och inte orkar bo kvar hemma
kan du få bo på ett särskilt boende.
Ett särskilt boende kan vara
ett servicehus, ett gruppboende eller ett sjukhem.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.