Startsida Umeå kommun

Sök bygglov när du vill bygga

Du behöver bygglov
när du vill bygga ett hus.
Om du ska göra stora ändringar
på en byggnad som du äger
kan du också behöva bygglov.
Om du ska riva en byggnad
kan du behöva rivningslov.

 
Kommunens samhällsbyggnadskontor
kan hjälpa dig när du har frågor om att bygga.
Du kan ringa dit på telefon 090-16 13 61.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.