Startsida Umeå kommun

Umeå kommuns webbplats

Arbete pågår för att uppdatera filmer med basinformation om kommunens service på teckenspråk.

Sidan har granskats 2017-01-10

Sidans kortadress: www.umea.se/teckensprak

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.