Gruppbild, Kvinnohistoriskt museum

Kvinnohistoriskt museum, 2018 års vinnare i utmaningen Årets hälsofrämjande arbetsplats.

Kvinnohistoriska sätter hälsan högt

Kvinnohistoriskt museum är årets hälsofrämjande arbetsplats i kommunen 2018. Personalen har med hjälp av redan beprövade metoder arbetat fram en egen aktivitets- och handlingsplan för att förbättra sin arbetsmiljö.

Museet har skapat en struktur som är levande i deras ordinarie verksamhet via fyra utvalda aktiviteter; SAMtidsmöten, måndagsmöten, organisationsrenovering och uppföljning. Syftet var att skapa goda föränderliga arbetsmiljöförhållanden som de själva styrde via konstruktiva möten med tydlig riktning.

Motivering:

Kvinnohistoriskt museum har i god samverkansanda och med hög delaktighet arbetat med att skapa en struktur där de på ett föredömligt sätt lyckats kombinera verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och ett systematiskt arbetsmiljöarbete. De har genom uthållighet fått arbetet att bli en naturlig del i den ordinarie verksamheten, där både den sociala och organisatoriska hälsan fått en framträdande roll.

Årets hälsofrämjande arbetsplats

Utmärkelse årets hälsofrämjande arbetsplats delas ut av personalfunktionen, arbetsmiljö och hälsa. Det är ett sätt att uppmuntra kommunens arbetsplatser att beskriva hur de ökar trivsel, välmående och hälsa. Genom att uppmärksamma goda exempel ska utmärkelsen inspirera andra arbetsplatser att arbeta mer aktivt med hälsofrämjande arbete.

Din verksamhet kanske vill delta i utmaningen?

Läs mer om årest hälsofrämjande arbetsplats:
www.intranet.umea.se/halsoframjandearbetsplats (intranät)

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300
    Umeå Kommun

    Insidan är Umeå kommuns personaltidning. Insidan vill bidra till gemenskap, nytta och glädje i arbetet. Läs om medarbetare, verksamheter och händelser i kommunen, låt dig inspireras av andra och bidra själv med tips, inspiration och goda exempel. Lämna gärna tips och synpunkter via www.umea.se/insidantips.