Samarbete med Hanoi kring globala mål

För att tillsammans utveckla arbetssätt kring lärande för hållbar utveckling och bidra till demokratisk utveckling utanför Sveriges gränser samarbetar Umeå kommun i ett kommunalt partnerskap med distriktet Cau Giay i Hanoi, Vietnam.

Lärande för hållbar utveckling är sedan många år ständigt närvarande i arbetet med barn och elever i för- och grundskolan i Umeå kommun. Samarbetet med Hanoi, Vietnam har pågått sedan 2011 och fokus just nu är på att utveckla pedagogers och elevers kunskaper till aktiv handling, främst inom områdena klimat, demokrati och jämställdhet. De av FN beslutade globala målen är vägledande i samarbetet. Utmaningarna med att utveckla demokratiska förhållningssätt och metoder att arbeta utifrån är utmanande i varje samhälle och skolsystem.

– I vårt partnerskap har vi arbetat på både strategisk och operativ nivå och med planer som följs upp kontinuerligt på alla nivåer. Vi och externa utvärderare ser att samarbetet lett till framgång i förskolor och skolor och att insatserna syns bland barn och elever i både Umeå och Cau Giay-distriktet, säger Erika Åberg, enhetschef på Naturskolan.

Under våren har en delegation från Hanoi besökt Umeå för fortsatt samarbete med Umeå kommun. Vid det tillfället fick delegationen bland annat besöka förskolor och skolor och ta del av det konkreta arbetet med lärande för hållbar utveckling samt demokrati och delaktighet. Deltagarna besökte även Viva resurs på Gimonäs och Västerbottens museums demokratiutställning.

Partnerskapet har inneburit värdefulla relationer och ökat förståelsen för våra olika förutsättningar och visioner om framtiden. I Cau Giay har exempelvis förskolegårdar byggts om, elevråd bildats och lärare kan utvärdera sin verksamhet anonymt.

– Förändringsarbete tar tid och kräver personliga insikter. Vi blir både imponerade och berörda när vi ser hur projektet påverkat pedagogisk ledning och verksamheter i Cau Giay men också i våra egna verksamheter, säger Erika Åberg, enhetschef på Naturskolan.

Projektmedel är beviljade av ICLD, Internationellt centrum för lokal demokrati, en Sidafinansierad samarbetsform inom kommunalt partnerskap.

Klicka för att se större versioner av bilderna.

Mer information:

Erika Åberg
enhetschef Naturskolan
erika.aberg@umea.se

Gunnar Olofsson
skolstrateg Utbildningskontoret
gunnar.olofsson@umea.se

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300
    Umeå Kommun

    Insidan är Umeå kommuns personaltidning. Insidan vill bidra till gemenskap, nytta och glädje i arbetet. Läs om medarbetare, verksamheter och händelser i kommunen, låt dig inspireras av andra och bidra själv med tips, inspiration och goda exempel. Lämna gärna tips och synpunkter via www.umea.se/insidantips.