Startsida

KAF-nytt

Sporren är medlem i Kommunanställdas fritidsförbund som är en nationell organisation med målsättningen att bland annat främja verksamhet och utveckling av friskvårds- och kulturaktivieter för anställda inom kommuner och kommunägda bolag.

Varje år ger KAF ut ett nyhetsblad att sprida till alla sina medlemmar.
Läs tidigare utgåvor av KAF-nytt för inspiration och information.


Senaste numret av KAF-nytt, 2019:1


Dela med dig: