Startsida Umeå kommun

E-betalning

Vad är e-betalning?

E-betalning gör det möjligt för medborgare att enkelt och säkert betala avgifter direkt via sin egen Internetbank eller med hjälp av ett betalkort. E-betalning kan användas i många sammanhang där betalning är tydligt kopplad till tjänst eller produkt. Betalningsmottagaren behöver aldrig bevaka att inbetalning skett eller skicka ut någon betalningspåminnelse.
Anledningen till detta är enkel. Betalning måste ha skett innan medborgaren får tillgång till tjänsten eller varan.

Hur fungerar e-betalning?

E-betalning kan genomföras på två olika sätt:

Direktbetalning via internetbank
Denna tjänst kan nyttjas av samtliga personer som är kunder i Swedbank eller Nordea. Betalningen sker i stort sett på samma sätt som vid andra betalningar via

Internetbank.
Säkerheten är densamma som vid andra typer av Internetbetalningar.

Kortbetalning
Har medborgaren ett kort som är knutet till VISA eller MasterCard kan betalning ske med dessa kort. Väljs detta betalningssätt så uppmanas man att ange kontonummer, kortets utgångsdatum samt den CVC-kod som finns på kortets baksida.

Hur sparar e-betalning pengar?

Kostnader för kuvert, porto samt nedlagd arbetstid för utskick av fakturor försvinner.
Betalningspåminnelser är inte heller aktuellt när betalning sker på detta sätt.
Antalet kontakter kring rutinfrågor minskar också vilket frigör arbetstid till andra arbetsuppgifter.

Vad kostar e-betalning?

Kostnaden för medborgaren är 0 kr.