Startsida Umeå kommun

E-service i Umeå kommun

Umeå kommuns e-servicestrategi är framtagen för att underlätta och öka förändringstakten i utvecklingen av e-service för att vara till bäst nytta för invånare, företag, samarbetspartners, anställda och politiker samt för att minska kostnader.

Vision

Den som använder kommunens e-service får sitt ärende löst via första kontakten och påverkas inte av hur kommunen organiserat sig i processen som ska leverera nytta.

Mål

Umeå kommuns mål är att lösa ärendet/behovet fullständigt vid första kontakten med minsta möjliga ansträngning för den som väljer att använda e-servicen.

  • Frågor ska bli och upplevas bli besvarade vid första kontakten
  • Ärenden blir lösta med minsta möjliga ansträngning för användaren
  • Kontakten ger en positiv upplevelse med ett professionellt och fötroendeingivande bemötande
  • E-servicen upplevs enkel och berikande för alla, genom att innehållet är anpassat till användarens behov, unika situation, person och teknik
  • Alla delar följer de gemensamma grafiska riktlinjerna för e-service för att upplevas professionell och enhetlig
  • Det är en säker kanal, avseende både effektivitet, personlig integritet och rättssäkerhet.
Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring kommunens e-servicestrategi, kontakta:

Jenny Conradsson
e-servicestrateg
Digitalisering och verksamhetsutveckling
jenny.conradsson@umea.se
090-16 11 25
070-573 11 43

Mer information

E-servicestrategi

Umeå kommuns e-servicestrategi

IT-strategi
Umeå kommuns IT-strategi är ett övergripande styrdokument som anger hur Umeå kommun vill ta tillvara digitaliseringens möjligheter och utveckla kommunen.

Tjänsteutveckling

Tjänsteutveckling i Umeå kommun

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.